• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • "6 ประเภทการออมเงิน" แค่เลือกก็รวยได้...ง่ายนิดเดียว!!

  5 ก.พ. 59 74,861

  "6 ประเภทการออมเงิน" แค่เลือกก็รวยได้...ง่ายนิดเดียว!!

  เมื่อพูดถึงความ "รวย" ถือได้ว่าเป็นความฝันของคนที่อยากมีเงินเยอะๆ เอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแบบสบายๆ เหลือกินเหลือใช้... แล้วเราจะรวยได้ยังไง? (เพื่อนๆ คงมีคำถามนี้อยู่ในใจ) สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราจะทำได้ก็มีไม่กี่วิธี และหนึ่งในนั้นก็คือ "การออมเงิน" ซึ่งเป็นการเก็บเงินในปัจจุบันเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคต ถือเป็นวิธีที่จับต้องได้มากที่สุด มันอาจต้องใช้เวลานาน แต่รับรองได้ว่ามั่นคงแน่นอนค่ะ
  การออมเงินในปัจจุบัน เราสามารถเลือกออมได้หลายประเภท วันนี้ CheckRaka เอาการออมที่น่าสนใจมานำเสนอให้เพื่อนๆ ได้ทำความเข้าใจ พร้อมเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียด้วยกันทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่
  1. ออมเงินในบัญชีเงินฝาก เป็นการฝากเงินไว้กับธนาคาร โดยเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบ ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีฝากประจำ
  2. ออมเงินในหุ้น เป็นการลงทุนในหุ้นเพื่อต้องการได้มาซึ่งกำไร หรือผลตอบแทน ที่สูงกว่าการฝากเงินในบัญชี แต่มีความเสี่ยงมากกว่า
  3. ออมเงินในประกันชีวิต เป็นการออมเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต ออมในรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตหรืออยู่ครบตามสัญญาในกรมธรรม์
  4. ออมเงินใน LTF/RMF เป็นการลงทุนระยะยาว รับดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าบัญชีเงินฝาก พร้อมได้สิทธิพิเศษในการนำเงินลงทุนมาใช้ลดหย่อนภาษีได้
  5. ออมเงินในกองทุนรวม คือการลงทุนในกองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลเงินให้ตามนโยบายกองทุน ซึ่งมีหลายประเภท และถือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอีกทางหนึ่ง
  6. ออมเงินในอสังหาริมทรัพย์ เป็นการซื้อที่ดิน, บ้าน หรือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินในอนาคต และเป็นการเก็งกำไรในอนาคตในระดับดี ขึ้นอยู่กับแต่ละทำเลที่ตั้ง

  ตารางเปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสียรูปแบบการออมทั้ง 6 ประเภท

  ประเภทการออม ข้อดี ข้อเสีย
  ออมในบัญชีเงินฝาก
  • ฝาก-ถอนได้ตามต้องการ
  • สภาพคล่องสูง
  • ปลอดภัย ความเสี่ยงต่ำ
  • ผลตอบแทนน้อยถึงปานกลาง
  ออมในหุ้น
  • ซื้อ-ขาย ได้ตามต้องการ
  • ผลตอบแทนสูงตามความเสี่ยง
  • ความเสี่ยงสูง
  • ต้องติดตามราคาหุ้นเป็นประจำ
  ออมในประกันชีวิต
  • แบ่งเบาภาระเรื่องภาษี
  • ผลตอบแทนสูง
  • คุ้มครองชีวิตและครอบครัว
  • ต้องออมในระยะยาวมาก
  • อาจจะไม่ได้ใช้เงินออมนี้เอง เนื่องจากเสียชีวิตก่อนครบกำหนดระยะเวลา
  ออมใน LTF / RMF
  • ใช้ลดหย่อนภาษีได้
  • ผลตอบแทนค่อนข้างดี
  • ปลอดภัย ความเสี่ยงต่ำ
  • ต้องเก็บออมไว้ในระยะยาว
  ออมในกองทุนรวม
  • ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
  • มีมืออาชีพดูแลจัดการการลงทุนให้
  • ผลตอบแทนค่อนข้างดี
  • อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน เนื่องจากขึ้น-ลงในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ย
  ออมในอสังหาริมทรัพย์
  • ผลตอบแทนค่อนข้างดี
  • ใช้เก็งกำไรในอนาคตได้
  • สภาพคล่องต่ำ
  • ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก
  สุดท้ายนี้ จะเห็นได้ว่าทุกการออมที่เสนอมานั้นมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ไม่มีแบบไหนที่จะการันตีได้ว่า "ดีที่สุด" เพราะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าจะเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเราที่สุดนั่นเอง

  บทความล่าสุดอื่นๆ