• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • 10 อันดับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

  11 ม.ค. 64 2,044,435
  10 อันดับ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้บริการสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป และให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในประเทศไทย โดยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับเดือนแรกของปี 2564 อันดับ 1 ก็ยังคงครองแชมป์ต่อเนื่องยาวนาน กับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิการแห่งรัฐ จากธนาคารออมสิน ที่เป็นบัญชีเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 3.000% ต่อปี ส่วนอันดับต่อไปจะเป็นธนาคารไหนบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
  • อันดับที่ 10: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Settlement - ธ.เกียรตินาคินภัทร
  • อันดับที่ 10: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Settlement - ธ.เกียรตินาคินภัทร
   บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Settlement เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร เปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยผ่านการแนะนำจากธนาคาร และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติ ตามคำสั่งของบล.ภัทร เท่านั้น สำหรับลูกค้าผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา และมียอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 - 100,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.200% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร
  • อันดับที่ 10: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS - ธ.ธนชาต
  • อันดับที่ 10: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS - ธ.ธนชาต
   เงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต e-SAVINGS เป็นบัญชีออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูง คล่องตัว ถอนได้ ดอกไม่ลด ลูกค้าสามารถทำรายการเดินบัญชีได้ด้วยตนเอง ผ่าน Thanachart Connect โมบายแอพ และ Thanachart iNet ทั้งรายการโอนเงิน เช็คยอด ตรวจสอบรายการเดินบัญชี ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด รับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได้ สำหรับยอดเงิน 5 ล้านบาทแรก รับดอกเบี้ย 1.200% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารธนชาต
  • อันดับที่ 8: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMRW Savings account - ธ.ยูโอบี
  • อันดับที่ 8: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMRW Savings account - ธ.ยูโอบี
   บัญชีเงินฝาก TMRW Savings account เป็นบัญชีเพื่อออม โดยทำธุรกรรมได้เฉพาะการโอนเงินไปยังบัญชี TMRW Everyday Account เท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิต บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร รวมถึงบริการพร้อมเพย์ได้ เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ โดยเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Digital Banking และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMRW Everyday Account และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMRW Savings account ทั้ง 2 บัญชีจะถูกเปิดพร้อมกัน (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารยูโอบี
  • อันดับที่ 7: บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 24 เดือน - ธ.ไทยพาณิชย์
  • อันดับที่ 7: บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 24 เดือน - ธ.ไทยพาณิชย์
   บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 24 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากที่เน้นให้ลูกค้าสะสมเงินเป็นประจำเท่าๆ กันทุกเดือน จนกว่าจะครบกำหนด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการขอสินเชื่อ หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี และได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป เปิดบัญชีเริ่มต้น 3,000 ถึง 900,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 1.350% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์
  • อันดับที่ 6: บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings 2 - ธ.กรุงไทย
  • 6
   อัตราดอกเบี้ย 1.500% ต่อปี
   อันดับที่ 6: บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings 2 - ธ.กรุงไทย
   บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings 2 เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุด สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และต้องเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 ช่วงเงินฝาก คือ วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.500% ต่อปี, วงเงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และธันวาคม) (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารกรุงไทย
  • อันดับที่ 6: บัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK - ธ.กสิกรไทย
  • 6
   อัตราดอกเบี้ย 1.500% ต่อปี
   อันดับที่ 6: บัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK - ธ.กสิกรไทย
   เงินออมดอกพิเศษ LINE BK เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และผู้เปิดบัญชีต้องเป็นผู้ใช้บริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE มีระยะเวลาให้เลือกฝาก 2 ช่วง คือ 6 เดือน หรือ 12 เดือน โดยสำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน ยอดเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน ยอดเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.500% ส่วนยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 500,000 บาท ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารกสิกรไทย
  • อันดับที่ 5: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving - ธ.เกียรตินาคินภัทร
  • อันดับที่ 5: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving - ธ.เกียรตินาคินภัทร
   เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก ฝากง่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท สะดวกง่าย อยู่ที่ไหนก็เปิดบัญชีได้ผ่านแอป ทรูมันนี่วอลเล็ท ไม่ต้องไปธนาคาร ไม่ต้องมีสมุดบัญชี ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ฟรี ค่าธรรมเนียม ฝาก ถอน โอน ต่างธนาคารได้ทันที และปลอดภัยตามมาตราฐานสากล มีระบบยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน พร้อมสแกนใบหน้า สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 1,000,000 บา รับอัตราดอกเบี้ย 1.550% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร
  • อันดับที่ 4: บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 36 เดือน - ธ.ไทยพาณิชย์
  • อันดับที่ 4: บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 36 เดือน - ธ.ไทยพาณิชย์
   บัญชีเงินฝาก UP2ME My Goal My Savings 36 เดือน เน้นให้ลูกค้าสะสมเงินเป็นประจำเท่าๆ กันทุกเดือน เปิดบัญชีได้ตั้งแต่ 3,000 ถึง 900,000 บาท และฝากจนกว่าจะครบกำหนด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการขอสินเชื่อ หรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี และได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.600% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์
  • อันดับที่ 3: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Grow - ธ.กรุงศรีอยุธยา
  • 3
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.700% ต่อปี
   อันดับที่ 3: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Grow - ธ.กรุงศรีอยุธยา
   บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปีบริบูรณ์ เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี บัญชี Grow ถือเป็นบัญชีคู่ฝากกับบัญชี Kept ที่ใช้เป็นบัญชีสำหรับการโอนเงิน/รับโอนเงิน ไปยัง/จากบัญชี Kept กำหนดจำนวนเงินฝากสูงสุดต่อบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทถ้วน เปิดบัญชีผ่าน Kept Application เท่านั้นจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 28 ของเดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.700% ต่อปี โดย เดือนที่ 1-12 รับอัตราดอกเบี้ย 1.600% ต่อปี และเดือนที่ 13-24 รับอัตราดอกเบี้ย 1.800% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • อันดับที่ 2: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings - ธ.ทิสโก้
  • อันดับที่ 2: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings - ธ.ทิสโก้
   บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดจากยอดที่ฝาก สามารถฝาก/ถอน ได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่มีค่าธรรมเนียมคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน พร้อมฟรี! ค่าธรรมเนียมจ่ายบิล ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับวงเงินฝากส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารทิสโก้
  หมายเหตุ :

  1. การจัดลำดับข้างต้น เป็นการจัดลำดับแบบประมาณการเท่านั้น ประมาณการจากเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยสูงสุดเป็นหลัก โดยไม่ได้มีสูตร หรือพิจารณารายละเอียดหรือโปรโมชั่นอื่นใดประกอบ

  2. การจัดลำดับข้างต้น เป็นการพิจารณาจากข้อมูลและอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่มีอยู่ในตลาด ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 ดังนั้นเราสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่สนใจบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แต่ละผลิตภัณฑ์ข้างต้น ได้โปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แต่ละผลิตภัณฑ์อีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าวที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้

  3. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการจัดลำดับโดยประมาณการเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีปัจจัย หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร (เช่น จำนวนเงินฝาก ระยะเวลา หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันกันในเรื่องของช่วงเวลาโปรโมชั่น และการรักษาฐานลูกค้ามากพอสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในชีวิตจริง อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับอาจแตกต่างจากอัตราข้างต้นได้ และผู้ฝากบางรายอาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าอัตราข้างต้นจากผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) และจากสถาบันการเงินอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) ได้ด้วยเช่นกัน

  4. การจัดลำดับข้างต้นไม่รวมผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษในบางช่วงเวลา เช่น โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษถ้าเปิดบัญชีเงินฝากในช่วงเวลาฉลองเปิดสาขาสถาบันการเงินใหม่ เป็นต้น เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่สูงพวกนี้จะเป็นอัตราชั่วครั้งชั่วคราว และดังนั้นเราจะไม่สามารถจัดลำดับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำที่ให้ข้อมูลในลักษณะนี้ในบทความนี้ได้  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ