• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อ Krungthai SME EEC 4.0 เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี

  16 มิ.ย. 64 300
  สินเชื่อ Krungthai SME EEC 4.0 เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี
  ธุรกิจรวมถึงคู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ ต่อยอด กับภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี , จังหวัดระยอง , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด
  จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • อัตราดอกเบี้ย คงที่ 2 ปีแรก 4.0% ต่อปี
  • กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท
  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
  • บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี , จังหวัดระยอง , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด รวมถึงคู่ค้า, ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง, ธุรกิจต่อยอด หรือ Supply Chain กับธุรกิจในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดดังกล่าวด้วย
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • ธุรกิจมียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท / ปี
  • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย
  ประเภทสินเชื่อ
  • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
  • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
  • วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
  • วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)
  หลักประกัน
  • สถานประกอบการ
  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • ที่ดินเปล่า
  • เงินฝากประจำ
  • กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ให้วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท) ให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
  ยื่นสมัครสินเชื่อภายใน 30 ธันวาคม 2565
  เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์