รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อ Krungthai SME EEC 4.0 เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี

ข่าว 16 มิ.ย. 64 722
สินเชื่อ Krungthai SME EEC 4.0 เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี


ธุรกิจรวมถึงคู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ ต่อยอด กับภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี , จังหวัดระยอง , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ 2 ปีแรก 4.0% ต่อปี
 • กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
 • บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี , จังหวัดระยอง , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด รวมถึงคู่ค้า, ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง, ธุรกิจต่อยอด หรือ Supply Chain กับธุรกิจในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดดังกล่าวด้วย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ธุรกิจมียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท / ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย
ประเภทสินเชื่อ
 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
 • วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)
หลักประกัน
 • สถานประกอบการ
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ที่ดินเปล่า
 • เงินฝากประจำ
 • กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ให้วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท) ให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
ยื่นสมัครสินเชื่อภายใน 30 ธันวาคม 2565
เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อ krungthai sme eec 4.0 sme

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด