รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ไทยพาณิชย์ควงเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ส่งประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 16/6 Super Plus ตอบโจทย์คนออมเงินสั้นรับผลตอบแทนสูง คุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง

ข่าว 11 ก.พ. 65 1,313
ไทยพาณิชย์จับมือเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ส่งประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง) คุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง ชูฟีเจอร์เด่นจ่ายเบี้ยสั้น รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีแรก  ครบสัญญารับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมความคุ้มครองโรคร้ายแรง 2 เท่า หากไม่เจอโรคร้ายแรง รับเบี้ยส่วนโรคร้ายแรงคืนทั้งหมดเมื่อครบสัญญา มั่นใจตอบโจทย์คนชอบออมเงินสั้น ลดความกังวลใจเมื่อเจอโรคร้ายแรง
นางณาตยา สุขุม รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการศึกษาความต้องการของลูกค้าธนาคาร พบว่า ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการวางแผนการออมเงินอย่างคุ้มค่า และหมดห่วงกับโรคร้ายแรง โดยเฉพาะในกลุ่มโรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และเมื่อศึกษาเพิ่มเติม พบว่า ลูกค้ามีความต้องการซื้อประกันชีวิต โดยเฉพาะแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง แต่ไม่อยากให้เบี้ยที่จ่ายต้องสูญเปล่า หากไม่เจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง (Customer Centricity) ธนาคารฯ จึงร่วมกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พัฒนา "ประกัน 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง)" ซึ่งเป็นประกันชีวิตสะสมทรัพย์ระยะสั้น พร้อมความคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
 
จากสถิติคนไทยเสียชีวิตจาก 3 โรคร้ายแรงนี้เป็นจำนวนมาก และยังมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี (ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตราการเสียชีวิตของประชากรไทยในปี 2562) ดังนั้น "ประกัน 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง)" จะช่วยลดความกังวลใจในเรื่องโรคร้ายแรง นอกจากนี้ 16/6 Super Plus ยังช่วยให้ผู้เอาประกันสามารถวางแผนเงินออมระยะสั้นได้ โดยมีจุดเด่นที่ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 15 และเมื่อครบสัญญารับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีตรวจเจอโรคร้ายแรง 1 ใน 3 โรค ในปีที่ 1 - 4 หยุดชำระเบี้ยทันที หรือหากตรวจเจอในปีที่ 5 – 16 รับเป็นเงินก้อน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยผลประโยชน์เงินคืนและความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตยังมีผลบังคับตามเงื่อนไขกรมธรรม์ต่อไปเหมือนเดิมกรณีตรวจเจอโรคร้ายแรงหรือได้รับผลประโยชน์โรคร้ายแรงไปแล้ว หรือหากกรณีไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเลยตลอดสัญญา รับเบี้ยประกันส่วนโรคร้ายแรงคืนทั้งหมดเมื่อครบสัญญา เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ประกันนี้จะตอบโจทย์ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง
 
"ประกัน 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง)"  รับประกันภัยสำหรับผู้มีอายุ 1 วัน – 70 ปี และระยะเวลาเอาประกันภัย 16 ปี มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี ซื้อง่ายเพียงตอบคำถามสุขภาพ 1 ข้อไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ ธนาคารยังเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ผู้ซื้อประกัน โดยผู้ซื้อประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยได้แบบรายปี และราย 6 เดือน โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท
 
นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ที่เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เราตั้งใจออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์และช่วงชีวิต ด้วยการนำความต้องการของลูกค้า (Customer-led) เป็นตัวตั้ง จะเห็นได้จากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ที่ลูกค้าจำนวนมากหันมาให้ความสนใจเลือกซื้อประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมากยิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจถึงความต้องการดังกล่าว เราจึงร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง) ออกมาตอบโจทย์ลูกค้า ลดความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคร้ายแรง"
 
ประกันชีวิต 16/6 Super Plus ให้ความคุ้มครองใน 3 ด้านหลักดังนี้
 • ให้ความคุ้มครองชีวิตแบบเหมาจ่าย หากป่วยเป็นหนึ่งใน 3 โรคร้ายแรง
 • ให้เงินออม ด้วยเงินจ่ายคืนรายปี
 • หากลูกค้าถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นหนึ่งใน 3 โรคร้ายแรงในช่วง 4 ปีแรกของกรมธรรม์ ลูกค้าจะไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเบี้ย ผลประโยชน์การออมของลูกค้าจะยังคงอยู่  
"จากความคุ้มครองข้างต้น เราเชื่อมั่นว่า ประกันชีวิต 16/6 Super Plus จะช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องห่วง"
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจประกันชีวิต "16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง)" สามารถทำประกันภัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777
หมายเหตุ
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรงมีระยะเวลารอคอย 90 วัน
 • ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง 1 ครั้ง ตลอดอายุสัญญาเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์โรคร้ายแรงแล้วความคุ้มครองโรคร้ายแรงถือเป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ผลประโยชน์เงินคืนและความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตยังมีผลบังคับตามเงื่อนไขกรมธรรม์ต่อไป
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไข ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)กำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง 
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00น.) หรือ fwd.co.th 
 •  ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง ธนาคารไทยพาณิชย์ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 16/6 Super Plus ซื้อประกันชีวิต ซื้อประกันผ่าน scb ซื้อประกันผ่านธนาคาร

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)