รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

จองคิวฝากเงินวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2564 รับกระปุกออมสิน

ข่าว 20 ต.ค. 64 752
 
การลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจองสิทธิ
 1.  ระยะเวลาการลงทะเบียนจองสิทธิ : ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2564
 2. ช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิ :  
  2.1 เว็บไซต์ www.gsb.or.th
  2.2 Line Official : GSB Society
 3. เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิ :
  3.1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข จองสิทธิได้ 1 สิทธิเท่านั้น
  3.2 ผู้จองสิทธิต้องลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ Line Official : GSB Society ในระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  3.3 ผู้จองสิทธิต้องเลือกสาขาและวันที่จองสิทธิฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564
  3.4 ผู้จองสิทธิจะได้รับ SMS ยืนยันการจองสิทธิ (ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน
  3.5 ผู้จองสิทธิสามารถใช้ภาพถ่ายหน้าจอการจองสิทธิสำเร็จ เป็นหลักฐานในการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินได้
  3.6 ผู้จองสิทธิสามารถตรวจสอบการจองสิทธิได้ที่ www.gsb.or.th และสามารถยกเลิกการจองสิทธิได้
  3.7 สามารถจองสิทธิให้ผู้อื่นได้ โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝาก

 
การฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการฝากเงิน
 1. ระยะเวลาการฝากเงิน : ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564
 2. ช่องทางการฝากเงิน :   
  2.1 ธนาคารออมสินสาขา
  2.2 เครื่องรับฝากเงิน (ADM)
  2.3 Application MyMo
 3. เงื่อนไขการฝากเงิน :    
  3.1 ผู้ฝากต้องแสดง SMS ยืนยันการจองสิทธิ หรือภาพถ่ายหน้าจอการจองสิทธิสำเร็จ ก่อนการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน โดยผู้ฝากต้องมีชื่อ-สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิเท่านั้น
  3.2 ผู้ฝากไม่จำเป็นต้องมาฝากเงินด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นนำสมุดบัญชี และหลักฐานการจองสิทธิมาฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินแทนได้
  3.3 จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล เงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย
  3.4 ผู้ฝากต้องฝากเงินในระหว่างวันที่ วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น จึงจะได้รับกระปุกออมสิน

 
การแจกกระปุกออมสิน
 
เงื่อนไขการแจกกระปุกออมสิน
 1. ระยะเวลาการแจกกระปุกออมสิน    
  1.1 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564
  1.2 กรณีผู้ฝากไม่สามารถมารับกระปุกออมสินตามวันที่จองสิทธิไว้ สามารถมารับได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ สาขาที่จองสิทธิไว้เท่านั้น
 2. เงื่อนไขการแจกกระปุกออมสิน    
  2.1 ผู้ฝากจะได้รับกระปุกออมสิน 1 ชิ้นต่อ 1 รายเท่านั้น ไม่ว่าจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี หรือมากกว่า 1 ทะเบียนสลากก็ตาม ทั้งนี้ ไม่แจกกระปุกออมสินสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิต
  2.2 ผู้ฝากต้องมารับกระปุกออมสิน ณ สาขาที่จองสิทธิไว้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง วันออมแห่งชาติ วันออมแห่งชาติ 2564 กระปุกออมสินที่ระลึก กระปุกออมสิน

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด