รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เติมเต็มได้ทุกความต้องการ ความสุขไม่มีวันเกษียณ กับโครงการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ ดอกเบี้ยต่ำ

ข่าว 20 ก.ย. 64 413
เติมเต็มได้ทุกความต้องการ ความสุขไม่มีวันเกษียณ กับโครงการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ ดอกเบี้ยต่ำ


อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR - 1.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา*
  • ระยะเวลากู้ สูงสุด 30 ปี
  • ไม่จำกัด อายุของผู้กู้
  • เลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้
วงเงินกู้
  • วงเงินกู้ไม่เกินจำนวนเงินบำเหน็จตกทอดค้ำประกันคงเหลือ
คุณสมบัติผู้กู้
  • เป็นผู้รับบำนาญ ผู้รับบำนาญพิเศษ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
  • เป็นผู้กู้รายใหม่เท่านั้น
เอกสารที่ใช้สมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด
เงื่อนไขอื่นๆ และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (MLR = 5.25% ต่อปี ณ 20 ส.ค. 64) ยื่นสมัครสินเชื่อภายใน 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด