รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อ SCB แค่มีบ้าน เปลี่ยนเป็นเงินก้อนได้ ลดดอกเบี้ย 50% นาน 3 รอบบัญชี วันนี้ - 30 ก.ย. 64

ข่าว 25 ส.ค. 64 491
สินเชื่อ SCB แค่มีบ้าน เปลี่ยนเป็นเงินก้อนได้ ลดดอกเบี้ย 50% นาน 3 รอบบัญชี วันนี้ - 30 ก.ย. 64


เข้าถึงเงินก้อนใหญ่ ด้วยสินเชื่อบ้านคือเงิน...รับสิทธิจ่ายดอกเบี้ย 50% นานสุด 3 รอบบัญชี พร้อมรับฟรีค่าประเมินหลักประกัน
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 และได้รับการอนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ 30 กันยายน 2564 รับสิทธิจ่ายดอกเบี้ย 50% นานสุด 3 รอบบัญชี พร้อมรับฟรีค่าประเมินหลักประกัน
เงื่อนไขลดดอกเบี้ยคนละครึ่ง
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 และ ได้รับการอนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น รับส่วนลดดอกเบี้ย 50% นาน 3 รอบบัญชี และตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติที่ลูกค้าได้เลือกรับตามที่ระบุไว้ในสัญญาโดยอัตโนมัติ
 • กรณีรู้ผลอนุมัติ 1 วันทำการ เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร กรุณาตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมก่อนทำรายการ
 • หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777
เงื่อนไขฟรีค่าประเมินหลักประกัน
 • ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกันภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และเบิกจ่ายเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2564
เงื่อนไข หลักประกันที่ได้รับ ฟรีค่าประเมินหลักประกัน
 • ที่อยู่อาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, อาคารชุด, อาคารพาณิชย์ และทาวน์เฮาส์ เท่านั้น
 • ที่ดินว่างเปล่า เนื้อที่ไม่เกิน 3 ไร่ และอยู่ในเขตชุมชน
 • สำหรับหลักประกัน ข้อ 1. และ 2. หลักประกันต้องปลอดภาระเท่านั้น
 • สำหรับหลักประกันติดขายฝาก / จำนองบุคคลภายนอก ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเท่านั้น (กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ธนาคารจะยังคงเรียกเก็บค่าประเมินหลักประกันตามอัตราปกติ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สมัครออนไลน์ สมัครสินเชื่อ คนละครึ่ง

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด