รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

กดบ่อยๆ รูดบ่อยๆ ยิ่งใช้ ยิ่งได้เงินคืน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2% จากบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD

ข่าว 17 ส.ค. 64 257
กดบ่อยๆ รูดบ่อยๆ ยิ่งใช้ ยิ่งได้เงินคืน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2% จากบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD


ครบจบในบัตรเดียว
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
 • สมัครง่ายไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน  หรือชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • รับส่วนลดร้านค้าที่มีเครื่องหมาย UnionPay
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2 % เพียงใช้งานบัตรกดเงินสดตามเงื่อนไข
เงื่อนไข
 • สำหรับลูกค้าใหม่ ของสินเชื่อ KKP Cash Card ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องมียอดใช้งานบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ผ่านการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM และ/หรือ การรูดซื้อสินค้าผ่านเครื่อง EDC ของร้านค้าในเครือข่าย UnionPay รวมไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อ โดยมีรายละเอียดการใช้งานและได้รับเงินคืนดังต่อไปนี้
  - สำหรับลูกค้าที่มีการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ผ่านการใช้บัตรกดเงินสด KKP Cash Card  เป็นจำนวนตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 100 บาท
  - สำหรับลูกค้าที่มีการใช้บัตรกดเงินสด KKP Cash Card รูดชำระค่าสินค้าผ่านเครื่อง EDC ของร้านค้าในเครือข่าย UnionPay เป็นจำนวนตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 100 บาท
 • จำกัดยอดเงินคืนรวมสูงสุดที่ 200 บาท ต่อคน ตลอดโครงการ โดยธนาคารจะคืนเงินดังกล่าวเข้าบัญชี KKP Cash Card ภายใน 60 วันหลังจบโครงการ
 • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564
คุณสมบัติและเอกสารขอบริการ
ผู้มีรายได้ประจำ
 • สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
หมายเหตุ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ผ่านเครื่องที่มีสัญลักษณ์  ATM Pool และ Union Pay
 • การชำระสินค้าและบริการ หรือ รับส่วนลดเฉพาะร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay เท่านั้น 
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้ดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ ของธนาคาร 25% ต่อปี เฉพาะส่วนที่เบิกใช้จริง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อ ตามคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและหลักเกณฑ์การ พิจารณาของธนาคาร
 • หลักเกณฑ์การคำนวณรายได้รวมต่อเดือนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดระยะเวลาการใช้บัตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2165-5555
แท็กที่เกี่ยวข้อง สมัครออนไลน์ สมัครสินเชื่อ สมัครบัตร รับเครดิตเงินคืน ยิ่งใช้ ยิ่งได้คืน cash back

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด