รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข่าว 1 เม.ย. 64 1,897

เปิดตัวใหม่ บัญชีเงินฝาก GHB ALL Savings .... ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บัญชีเงินฝาก GHB ALL Savings เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สำหรับการเปิดบัญชีผ่านระบบ Application GHB ALL ไม่มีสมุดคู่ฝาก
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย :
 • ยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ทั้งจำนวน
 • ยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อปีทั้งจำนวน
 • ยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุดตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น ทั้งจำนวน (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุดตามประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ค. 63 เท่ากับ 0.25%)
  ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย : ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (ยกว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ)
 2. เปิดบัญชีผ่าน Application GHB ALL เท่านั้น
 3. เปิดบัญชีครั้งแรก 0.00 บาท และต้องโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 500 บาท ภายใน 45 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี หากไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 45 วัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัตโนมัติ
 4. สามารถเปิดบัญชีได้ 1 รายต่อ 1 บัญชี
 5. ใช้เป็นบัญชีคู่โอน รับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น / การรับรางวัลหรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส. ได้
 6. สามารถโอนชำระหนี้เงินกู้ได้
 7. สามารถโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้เท่านั้น
 8. ปิดบัญชีผ่านระบบ GHB ALL ได้เท่านั้น
 9. การโอนเงินที่ทำให้มียอดเงินฝากคงเหลือเท่ากับ 0.00 บาท ทำได้เฉพาะกรณีการปิดบัญชีเท่านั้น
 10. ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหว
 11. ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 100 บาทต่อบัญชี
 12. บัญชีนี้เป็นบัญชีออมทรัพย์ไม่มีรสมุดคู่ฝากจึงไม่สามารถให้ธนาคารออกสมุดคู่ฝากให้ได้ภายหลัง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปิดตัวใหม่ 2021 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2564 เงินฝากออมทรัพย์เปิดตัวใหม่ เงินฝากออมทรัพย์ ghb เงินฝากออนไลน์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปิดตัวใหม่ 2021 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2564 เงินฝากออมทรัพย์เปิดตัวใหม่ เงินฝากออมทรัพย์ ghb เงินฝากออนไลน์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปิดตัวใหม่ 2021 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2564 เงินฝากออมทรัพย์เปิดตัวใหม่ เงินฝากออมทรัพย์ ghb เงินฝากออนไลน์

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด