รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สมัครรับ e-Statement ครั้งแรก รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท จากบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์

ข่าว 5 ก.พ. 64 1,064
สมัครรับ e-Statement ครั้งแรก รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท จากบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์


สมัคร e-statement บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ง่าย ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย...เปลี่ยนมาใช้ e-Statement ได้ง่ายๆ สมัครฟรีผ่านแอป UChoose
*สมัครบัตรฯ จะต้องมียอดผ่านบัตร เพื่อรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ติดต่อกัน 2 รอบบัญชี
 • ลงทะเบียนก่อนทำรายการ ฟรี! ผ่าน UChoose (พิมพ์ค้นหาหน้าโปรฯ EBI) หรือ
 • ส่ง SMS ก่อนทำรายการ พิมพ์ EBI (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ติดต่อกัน 2 รอบบัญชี
เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) รายใหม่เท่านั้นและไม่เคยสมัครใช้บริการดังกล่าวมาก่อน หรือยกเลิกใช้บริการมาแล้วก่อน 1 พ.ย. 63
 • สมาชิกบัตรฯ จะต้องมียอดผ่านบัตรฯ เพื่อรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ติดต่อกัน 2 รอบบัญชี
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า และบัตรสินเชื่อ เทสโก้โลตัส พรีเมียร์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่านแอป UChoose หรือทาง SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบโดยถูกต้องก่อนสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบเฉพาะรายการสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ผ่านแอป UChoose หรือศูนย์บริการสมาชิกบัตรฯ โทร 1712 ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน หลังสมาชิกบัตรฯสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) กรณีลูกค้าสมัครทั้งบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า และบัตรสินเชื่อ เทสโก้โลตัส พรีเมียร์ เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า เท่านั้น
 • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ของท่านในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจบรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการมอบเครเดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรฯที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1712
แท็กที่เกี่ยวข้อง แอป uchoose สมัครบัตร ลงทะเบียน e-statement แอป uchoose สมัครบัตร ลงทะเบียน e-statement แอป uchoose สมัครบัตร ลงทะเบียน e-statement

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด