รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี...แลกรับเครดิตเงินคืน 15% กินเท่าไรใช้คะแนนสะสมเท่านั้น ทุกร้านอาหาร

ข่าว 13 ม.ค. 64 378
ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี...แลกรับเครดิตเงินคืน 15% กินเท่าไรใช้คะแนนสะสมเท่านั้น ร้านอาหาร


");
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี แลกรับเครดิตเงินคืน 15% กินเท่าไรใช้คะแนนสะสมเท่านั้น ทุกร้านอาหาร ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม (จำกัดการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส ไม่เกิน 3,000 คะแนน/ลูกค้า/รวมบัตรเครดิตทุกประเภท/เดือน)
ลงทะเบียนผ่าน SMS : พิมพ์ DNW (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 64
เงื่อนไขรายการ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 64 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

 2. จำกัดการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส ไม่เกิน 3,000 คะแนน/ลูกค้า/รวมบัตรเครดิตทุกประเภท/เดือน

 3. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ DNW (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ

 4. ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น

 5. การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่ผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป

 6. ยอดใช้จ่ายที่นำมาหักคะแนนสมและคำนวณยอดเครดิตเงินคืนในรายการนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารรหัส MCC 5811 5812  5813  5814 (Merchant Category Code) ที่กำหนดโดย VISA และ MasterCard เท่านั้น (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) ที่บันทึกเข้าระบบธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date)

 7. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน

 8. การคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารในเดือนนั้นๆ และหักคะแนนสะสมคงเหลือที่มีอยู่ ณ วันสุดท้ายของเดือน แต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย
  ตัวอย่างการคำนวณ :
  กรณีมีรายการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารในวันที่ 1 ก.พ. = 119 บาท และ วันที่ 25 ก.พ. = 2,019 บาท รวมยอดใช้จ่ายทั้งสิ้น = 2,138 บาท โดยมีคะแนนสะสมคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของเดือน = 1,999 คะแนน
  ยอดเครดิตเงินคืน 15% = 1999 x 15% = 299.85 บาท

 9. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

 10. ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมรายการใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

 11. การเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้

 12. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี

 13. การคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารเมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม

 14. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านโดยตรง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th/DNG
แท็กที่เกี่ยวข้อง สมัครออนไลน์ สมัครบัตรเครดิต โปรโมชั่นร้านอาหาร โปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี เครดิตเงินคืน สมัครออนไลน์ สมัครบัตรเครดิต โปรโมชั่นร้านอาหาร โปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี เครดิตเงินคืน สมัครออนไลน์ สมัครบัตรเครดิต โปรโมชั่นร้านอาหาร โปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี เครดิตเงินคืน

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด