รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ธนาคารกรุงไทย

ข่าว 9 ก.ค. 63 5,304

บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings 2 - ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings 2 เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่มีสมุด เปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ 
 • สะดวกยิ่งขึ้น ทำธุรกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และช่องทางสาขา
 • ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ต้องพกพาสมุดคู่ฝากอีกต่อไป
 • ปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องกลัวสมุดคู่ฝากสูญหาย หรือการปลอมแปลงเอกสาร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 
อัตราดอกเบี้ย : สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ผ่าน Krungthai NEXT Application ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 63 เป็นต้นไป รับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
 • วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี 
 • วงเงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และธันวาคม)
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : สามารถถอนได้
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
 2. รับฝาก ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เปิดบัญชีใหม่ผ่าน Krungthai NEXT Application ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 3. ผู้ฝากต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT Application โดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT Application ตามที่ธนาคารกำหนด
 4. เปิดบัญชีผ่าน Krungthai NEXT Application ได้สูงสุด 5 บัญชี    
 5. กรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT เป็นจำนวนเงินศูนย์บาท หากผู้ฝากไม่ทำรายการเคลื่อนไหว (ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีดังกล่าว โดยจะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทาง E-Mail Address ที่ให้ไว้กับธนาคาร
 6. สูตรในการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111  
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ ปี 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ ปี 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ ปี 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด