รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รีไฟแนนซ์บ้าน ลดภาระผ่อนสบาย ที่เกียรตินาคินภัทร เฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 2.615% ต่อปี

ข่าว 22 ก.ย. 63 1,895
รีไฟแนนซ์บ้าน ลดภาระผ่อนสบาย ที่เกียรตินาคินภัทร เฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 2.615% ต่อปี


");
 • พิเศษ สมัครวันนี้ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
 • รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 • เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติทันที ภายใน 3 วัน
เงื่อนไข
 • วงเงินคงเหลือต้องมากกว่า 500,000 บาท
 • บ้านต้องผ่อนกับสถาบันการเงินเท่านั้น
 • มีประวิติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • มี MRTA และวงเงินอเนกประสงค์ตั้งแต่ 10% ของราคาประเมินโดยอัตราดอกเบี้ยวงเงินอเนกประสงค์ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารเท่านั้น
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ KK Home Loan Refinance

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการที่ให้บริการและเว็บไซต์ของธนาคาร
 • อ้างอิงตามประกาศธนาคารฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 MLR = 6.525%
 • ทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้กับบริษัทประกันที่ธนาคารกำหนด (MRTA) ทุนประกันภัย 100% และ ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี กรณีที่ระยะเวลากู้สินเชื่อไม่ถึง 10 ปี ให้ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำเท่ากับระยะเวลาการกู้สินเชื่อ
 • กรณีปิดบัญชีเพื่อ Refinance ไปธนาคารอื่นก่อน 3 ปี ธนาคารเก็บค่า Pre Payment 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • กรณีลูกค้าเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยที่มีเงื่อนไข Lock 5 ปี หาก Re-finance หรือชำระปิดบัญชีก่อนกำหนดทุกกรณี ลูกค้าต้องชำระค่าจำนองที่ธนาคารเคยสำรองจ่ายให้คืนแก่ธนาคาร
 • ค่าจดจำนองที่ธนาคารออกให้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม
ประเภทหลักประกันที่ไม่ให้บริการสินเชื่อ
 • บ้านไม้
 • บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
 • ที่ดินว่างเปล่า
 • หลักประกันที่ยังสร้างไม่เสร็จ
 • หลักประกันไม่ได้ใช้เพื่ออยู่อาศัย (ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์)
 • หลักประกันมีสภาพเก่า ทรุดโทรมตามรายงานประเมิน หรือหลักประกันที่มีอายุปัจจุบัน 30 ปีขึ้นไป ยกเว้นหลักประกันสภาพดีตามรายงานประเมิน
 • หลักประกันที่มีการต่อเติมผิดแบบ ไม่มีใบอนุญาตต่อเติม ยกเว้นหลักประกันที่มีการต่อเติมที่ไม่กระทบโครงสร้างหลัก
 • หลักประกันที่ผู้กู้กับผู้ขายมีความสัมพันธ์สายเลือดเดียวกัน (พ่อ/แม่/พี่/น้อง)
 • หลักประกันในโครงการที่ผู้กู้มีหุ้นส่วนในบริษัท
 • หลักประกันซึ่งเป็นที่ตาบอด
 • หลักประกันที่ไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของสิ่งปลูกสร้าง
 • หลักประกันที่เป็นการซื้อทรัพย์ NPA
วงเงินกู้ กรณีรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ และคอนโดมีเนียม
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • กรณีทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) กำหนดให้ทุนประกันภัย 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 • ผ่อนชำระค่างวดกับสถาบันการเงินเดิม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี
วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ
วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วัน ในช่วงวันและเวลาทำการ
หมายเหตุ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ฟรีค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2165-5555
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รีไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รีไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รีไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด