รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

กรุงเทพประกันชีวิต จับมือโรงพยาบาลคู่สัญญา ให้บริการแพทย์ทางไกล มอบความสะดวกพร้อมความปลอดภัยแก่ลูกค้า ท่ามกลางวิกฤต "โควิด-19"

ข่าว 8 พ.ค. 63 1,821
กรุงเทพประกันชีวิต จับมือโรงพยาบาลคู่สัญญา ให้บริการแพทย์ทางไกล ท่ามกลางวิกฤต "โควิด-19"


กรุงเทพประกันชีวิต จับมือโรงพยาบาลคู่สัญญามอบ บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ผ่านระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำ การติดตามผล และความปลอดภัยให้กับผู้ถือกรมธรรม์ รวมถึงสามารถเคลมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อลดอัตราการเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าขึ้นควบคู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน กรุงเทพประกันชีวิตตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางมาพบบุคลากรทางการแพทย์และการให้บริการต่างๆ ด้านสุขภาพของผู้ถือกรมธรรม์ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เราจึงเข้าร่วมโครงการกับโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยของบริษัทสามารถเข้ารับบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Mobile Application ระบบ Facetime หรือ Video call ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการดูแลใกล้ชิดมากขึ้น ผลลัพธ์ของการรักษาดีขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายและลดอัตราเสี่ยง อันเนื่องมาจากการเดินทางได้อีกด้วย ที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างเป็นเลิศทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกความต้องการ อีกทั้งช่องทางการให้บริการที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้มากที่สุด แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤต "โควิด-19" ก็ตาม เราพร้อมมอบบริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและจะดูแลคุณอย่างดีที่สุด"
การบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอกทั้งรายสามัญ (โอพีดี สบายใจ และบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์) และประกันภัยกลุ่ม โดยผู้มีสิทธ์ในการรับบริการแพทย์ทางไกลนี้ จะต้องเป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่มีประวัติรักษากับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาหรือรับยาต่อเนื่อง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันโลหิตสูง ไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น และเป็นผู้เอาประกันที่ต้องรับการติดตามการรักษา เช่น การทำแผลผ่าตัด หรือติดตามอาการหลังจากนอนโรงพยาบาล และจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ค่าแพทย์ ค่าการพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ซึ่งสามารถรับบริการเคลมของทางกรุงเทพประกันชีวิตได้ 2 รูปแบบ ทั้งแบบสำรองจ่าย และแบบไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งสามารถเคลมผ่านทางระบบ e-claim ที่แอปพลิเคชัน BLA Happy Life หรือระบบบริการลูกค้า (Smart Customer) ผ่านเว็บไซต์ www.bangkoklife.com ผู้เอาประกันสามารถขอรับบริการแพทย์ทางไกลได้ตามช่องทางที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนดมาให้ ดังนี้
  • โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) โทร. 02-310-3000
  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร. 1378
  • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 063-213*6244 หรือ 038-921-999
  • โรงพยาบาลนครธน โทร. 02-450-999 หรือ ไลน์ nthtele
  • โรงพยาบาลพระรามเก้า โทร. 1270  หรือ ไลน์ออฟฟิเชียล @praram9hospital
  • โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 062-194-1715 หรือ ไลน์ออฟฟิเชียล @bch6521a
  • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โทร. 083-948-9042 แผนกอายุรกรรม
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร. 089-245-1476

ทั้งนี้ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่จะให้บริการในอนาคตสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://www.bangkoklife.com/HappyLifeClub/th (Telemedicine)
เพื่อการบริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้เอาประกันและลูกค้าทั่วไปในสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถรับบริการและติดต่อกรุงเทพประกันชีวิตในหลายช่องทาง ได้แก่ เว็ปไซด์ www.bankgoklife.com, แอปพลิเคชัน BLA Happy Life ดาวน์โหลดได้ทั้ง Apple Store และ Google Play Store, Facebook : Bangkoklife https://www.facebook.com/BLA.Bangkoklife/, ไลน์ออฟฟิเชียล @BangkokLifeAssurance หรือ โทร. 02-777-8888
แท็กที่เกี่ยวข้อง ประกันภัย ประกันชีวิต บริการแพทย์ทางไกล จากกรุงเทพประกันชีวิต การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ประกันภัย ประกันชีวิต บริการแพทย์ทางไกล จากกรุงเทพประกันชีวิต การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ประกันภัย ประกันชีวิต บริการแพทย์ทางไกล จากกรุงเทพประกันชีวิต การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด