รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปพร้อมบัตรเดบิต ไอซีบีซี ไทย และฝากเงินครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจากวันเปิดบัญชี รับเงินเพิ่มสูงสุด! 450 บาท

ข่าว 16 เม.ย. 63 1,385
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปพร้อมบัตรเดบิต ไอซีบีซี ไทย รับเงินเพิ่มสูงสุด! 450 บาท*


เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปพร้อมบัตรเดบิต ไอซีบีซี ไทย และฝากเงินครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจากวันเปิดบัญชี รับเงินเพิ่มสูงสุด! 450 บาท โดยลูกค้าจะได้รับ cash back โอนเข้าบัญชีเงินฝากเมื่อเข้าเงื่อนไข ดังนี้
 • จำนวนเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 1,000 บาท แต่น้อยกว่า 10,000 บาท รับเงินเพิ่ม 50 บาท
 • จำนวนเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 10,000 บาท แต่น้อยกว่า 100,000 บาท รับเงินเพิ่ม 150 บาท
 • จำนวนเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับเงินเพิ่ม 450 บาท
  *ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี เมื่อรวมกับเงินรับเพิ่มที่จะได้รับ ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้าฝากเงิน 1,000, 10,000 และ 100,000 บาท และคงยอดเงินฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 5.600% , 2.100% และ 1.050% ต่อปี ตามลำดับ
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 63
เงื่อนไข
 1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป พร้อมสมัครใช้บริการบัตรเดบิตเพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปดังกล่าว และฝากเงินครั้งแรก (First Deposit) ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี
 2. คงจำนวนเงินฝากไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ฝากเงินครั้งแรก จนถึงวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และยังคงใช้บริการบัตรเดบิต ตามรายละเอียดดังนี้ 
  - จำนวนเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 1,000 แต่น้อยกว่า 10,000 บาท จำนวนเงินในบัญชีที่ต้องคงไว้ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
  - จำนวนเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 10,000 แต่น้อยกว่า 100,000 บาท จำนวนเงินในบัญชีที่ต้องคงไว้ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
  - จำนวนเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป จำนวนเงินในบัญชีที่ต้องคงไว้ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
 3. ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับ cash back ในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่ฝากเงินครั้งแรก โดยธนาคารจะโอน cash back เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของลูกค้า
  ตัวอย่าง ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป พร้อมสมัครใช้บริการบัตรเดบิต ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 และฝากเงินครั้งแรกเข้าบัญชีในวันที่ 16 เมษายน 2563 ธนาคารจะโอน cash back เข้าบัญชีลูกค้าในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กรณีที่ วันที่ 8 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันถัดไป
 4. ไม่สามารถเปิดบัญชีประเภท "เพื่อ" "โดย" /บัญชีร่วม ("และ" "หรือ") บัญชีคณะบุคคล
 5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปใหม่เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ 2 บัญชีเท่านั้น
 6. โปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร ลูกค้าเดิมของธนาคาร ที่ได้มีการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปใหม่ตามเงื่อนไขของโปรแกรมนี้
 7. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น (resident และ non-resident)
 8. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ICBC (Thai) Call Center. 02-629-5588
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากไอซีบีซี ไทย โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากไอซีบีซี ไทย โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากไอซีบีซี ไทย โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด
มันนี่ เอ็กซ์โป ระยอง ครั้งที่ 3 คัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ เจาะลูกค้าภาคตะวันออก
เพิ่มจุดบริการใหม่ล่าสุด "ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง" ณ สถานีกลางบางซื่อ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพกาย และเช็กสุขภาพทางการเงิน
ไทยพาณิชย์จับมือเอฟดับบลิวดีรุกตลาดยูนิตลิงค์ เปิดตัว "SCB Expert Link" เจาะกลุ่มลูกค้ามั่งคั่งและวัยเกษียณ
ครั้งแรกในไทย!! ธอส. เปิดขายสลาก "ต่อเงินต่อทอง" ลุ้นรางวัลเป็นสลาก มูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อโชคต่อลาภถึง 36 งวด