รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากไทยเครดิต...ใครลด เราไม่ลด ยืนหนึ่งเรื่องดอกเบี้ยเงินฝาก สูงสุดถึง 2.85% ต่อปี*

ข่าว 14 เม.ย. 63 2,727
โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากไทยเครดิต...ใครลด เราไม่ลด ยืนหนึ่งเรื่องดอกเบี้ยเงินฝาก สูงสุดถึง 2.85% ต่อปี*


ยืนหนึ่งเรื่องดอกเบี้ยเงินฝาก กับโปรโมชั่นบัญชีเงินฝากไทยเครดิต...ใครลด เราไม่ลด ยืนหนึ่งเรื่องดอกเบี้ยเงินฝาก สูงสุดถึง 2.85% ต่อปี*

บัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.85%* ต่อปี รับดอกเบี้ยทันทีในวันที่เปิดบัญชี วงเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท (*รักษายอดฝาก 12 เดือน)

บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง แนะนำ 2 ช่วงระยะเวลาฝาก คือ บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.75%* ต่อปี หรือ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.70%* ต่อปี (รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด)
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน
 • จำนวนเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และสหกรณ์
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว)
 • การถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันฝากเงินแต่ละรายการนั้น
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการ และผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติในระยะเวลาการฝากเดิม (ระยะเวลา 7 เดือน) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน ตามประกาศในขณะนั้น ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สำหรับรายการฝากครั้งต่อๆ ไป รายการละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 30 ลบ. (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ
 • ให้บริการผู้ฝากประเภท บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร, สหกรณ์
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว)
 • การถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันฝากเงินแต่ละรายการนั้น
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะทำการรับฝากต่ออัตโนมัติให้ในระยะเวลาการฝากเดิม (ระยะเวลา 12 เดือน) และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น 
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

สร้างวินัยการออมกับ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.85%* ต่อปี รับเต็มๆ ไม่โดนหักภาษี แต่ต้องฝากเงินเท่ากันทุกๆ เดือน
 • ฝาก 24 เดือน จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท รับดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี
 • ฝาก 36 เดือน จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 16,500 บาท รับดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-697-5454
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากธนาคารไทยเครดิต โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากธนาคารไทยเครดิต โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากธนาคารไทยเครดิต โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด
มันนี่ เอ็กซ์โป ระยอง ครั้งที่ 3 คัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ เจาะลูกค้าภาคตะวันออก
เพิ่มจุดบริการใหม่ล่าสุด "ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง" ณ สถานีกลางบางซื่อ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพกาย และเช็กสุขภาพทางการเงิน
ไทยพาณิชย์จับมือเอฟดับบลิวดีรุกตลาดยูนิตลิงค์ เปิดตัว "SCB Expert Link" เจาะกลุ่มลูกค้ามั่งคั่งและวัยเกษียณ
ครั้งแรกในไทย!! ธอส. เปิดขายสลาก "ต่อเงินต่อทอง" ลุ้นรางวัลเป็นสลาก มูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อโชคต่อลาภถึง 36 งวด