รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน ดอกเบี้ยต่ำ 5.37% ต่อปี รับวงเงินสูงสุด 8 ล้านบาท แค่มีบ้านหรือที่ดินก็กู้ง่าย

ข่าว 24 มี.ค. 63 1,899
สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน ดอกเบี้ยต่ำ 5.37% ต่อปี รับวงเงินสูงสุด 8 ล้านบาท แค่มีบ้านหรือที่ดินก็กู้ง่าย


");
สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน...แค่มีบ้านหรือที่ดินก็กู้ง่าย นำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 8 ล้านบาท
 • กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทยก็กู้ได้ใช้จ่ายได้ทุกความต้องการ
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน

ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 15 ปี
ทั้งนี้ หลักประกันต้องปลอดภาระการจำนอง ยกเว้น กรณี Refinance จากสถาบันการเงินอื่น
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติผู้กู้
 • มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้
 • หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา
 • ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ
 • ผู้ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถแสดงที่มาของรายได้มาประกอบการพิจารณา
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้จากต้นสังกัด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement )ที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 3 เดือน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อมีหลักประกัน สินเชื่อบ้านแลกเงินวงเงินสูง สินเชื่อบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อมีหลักประกัน สินเชื่อบ้านแลกเงินวงเงินสูง สินเชื่อบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อมีหลักประกัน สินเชื่อบ้านแลกเงินวงเงินสูง สินเชื่อบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำ

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด