รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 6, 9 และ 24 เดือน จาก ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ข่าว 26 ก.พ. 63 2,125
โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 6, 9 และ 24 เดือน จาก ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง จาก ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา แบ่งเป็น 3 ช่วงเงินฝาก ดังนี้
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี  
เงื่อนไขบัญชี
  1. ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท
  2. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  3. กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุด ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ฝาก และอัตราดอกเบี้ยรับต้องเสียภาษี
  4. ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากร 
  5. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดไว้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000 หรือ โทร. 1327
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นเงินฝาก lh bank โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นเงินฝาก lh bank โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นเงินฝาก lh bank

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด