รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

กรุงศรี ประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ป้องกันไว้ อุ่นใจกว่า ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี

ข่าว 21 ก.พ. 63 4,535
กรุงศรี ประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ป้องกันไว้ อุ่นใจกว่า ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี


กรุงศรี ประกันไวรัสโคโรนา (Krungsri Coronavirus Insurance) ป้องกันไว้ อุ่นใจกว่า รับประกันบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย
 • ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี
 • เจ็บป่วยระยะสุดท้ายชดเชยสูงสุดถึง 1 ล้านบาท
 • จ่ายค่ารักษาตามจริง สูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองตามแผนที่เลือกซื้อ
 • อายุเท่าไรก็จ่ายเท่ากัน

*การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว
 2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 5. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
ข้อยกเว้น
 1. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางไปประเทศจีน ใน 14 วันที่ผ่านมา (นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทยเป็นวันแรก)
 2. ไม่รับประกันผู้ที่เป็น หรือเคยเป็น โรคลมชัก โรคหัวใจความดันโลหิตสูงที่เคยนอนโรงพยาบาล โรคเบาหวาน โรคกระดูก เช่น โรคกระดูกพรุน และ/หรือ กล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อลีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV หรือโรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก)
 3. สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครทำประกันต้องพำนักในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่กรอกใบสมัครย้อนหลัง 6 เดือน)
 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Call Center โทร. 1572
แท็กที่เกี่ยวข้อง ประกันภัย กรุงศรีประกันภัย ประกันภัย กรุงศรีประกันภัย ประกันภัย กรุงศรีประกันภัย

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด