รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รวบทุกหนี้ไว้ที่เดียว ด้วยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี จาก ธ.ไทยพาณิชย์

ข่าว 30 ม.ค. 63 4,997
รวบทุกหนี้ไว้ที่เดียว ด้วยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี จาก ธ.ไทยพาณิชย์


อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่สมัครบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือสินเชื่อบุคคลอื่นๆ
  • รับวงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและการจัดการเงินกู้
  • ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน

เงื่อนไขการบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่นๆ
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan บริการโอนยอดหนี้ฯ เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และสมัครใช้บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่นๆ ยอดสินเชื่อคงค้างอาจน้อยกว่ายอดหนี้ที่ท่านต้องการโอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ธนาคารกำหนด
  • วงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือในแต่ละบัญชีที่ต้องการโอนหนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นฉบับที่ต้องการมาประกอบการพิจารณา เงื่อนไขรวม
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และบริการโอนยอดหนี้ฯ ตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆ ข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
  • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อบริการ และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777
แท็กที่เกี่ยวข้อง โอนยอดหนี้ สินเชื่อบุคคล ธ.ไทยพาณิชย์ สินเชื่อบุคคล speedy loan รวบทุกหนี้ ดอกเบี้ยต่ำสุด โอนยอดหนี้ สินเชื่อบุคคล ธ.ไทยพาณิชย์ สินเชื่อบุคคล speedy loan รวบทุกหนี้ ดอกเบี้ยต่ำสุด โอนยอดหนี้ สินเชื่อบุคคล ธ.ไทยพาณิชย์ สินเชื่อบุคคล speedy loan รวบทุกหนี้ ดอกเบี้ยต่ำสุด

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด