รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อบุคคล ให้วงเงินสูง พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ จาก ธ.กรุงไทย ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

ข่าว 11 มี.ค. 62 3,306
สินเชื่อบุคคล ให้วงเงินสูง พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ จาก ธ.กรุงไทย ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 62


สินเชื่ออเนกประสงค์ : เฉพาะหน่วยงานที่มี MOU กับธนาคาร
 • เงินเดือนผ่านกรุงไทย และหักเงินชําระหนี้ให้ธนาคาร
  อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-2 = MRR + 1.18% ต่อปี
  หลังจากนั้น = MRR + 1.50% ต่อปี
 • เงินเดือนผ่านกรุงไทย และให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากชําระหนี้
  อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-2 = MRR + 1.68% ต่อปี
  หลังจากนั้น = MRR + 2.00% ต่อปี
 • ไม่มีเงินเดือนผ่านกรุงไทย และหักเงินได้ชําระหนี้ให้ธนาคาร
  อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-2 = MRR + 2.68% ต่อปี
  หลังจากนั้น = MRR + 3.00% ต่อปี
สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus : ไม่ต้องมีหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย : MRR +5.87% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 3 ปี
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ : เฉพาะหน่วยงานที่มี MOU กับธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-2 = MRR + 1.38% ต่อปี
หลังจากนั้น = MRR + 3.50% ต่อปี
สินเชื่อธนวัฏ 5 Plus : ไม่ต้องมีหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย : MRR + 9.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
หมายเหตุ
 • สินเชื่ออเนกประสงค์ :
  - กรณีเงินเดือน < 80,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หากไม่มีบุคคลค้ำ เก็บอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 2.00% ต่อปี
  - มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องมีเงินเดือน - 18,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี
 • สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ : กรณีเงินเดือน < 80,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หากไม่มีบุคคลค้ำ เก็บอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 2.50% ต่อปี
 • สินเชื่ออเนกประสงค์ และสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
  - กรณีหน่วยงานมี MOU กับธนาคาร : สมัครสินเชื่อภายใน 30 มิถุนายน 2562
  - กรณีจัดทํา MOU ใหม่ : ให้หน่วยงานทํา MOU ภายใน 31 ธันวาคม 2562 และสมัครสินเชื่อภายใน 6 เดือน นับจากวันประกาศใช้ MOU
 • สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus และ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus : สมัครสินเชื่อภายใน 30 มิถุนายน 2562
สินเชื่อที่อยู่อาศัย : อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 9 เดือน

หมายเหตุ
 • สมัครสินเชื่อภายใน 31 มีนาคม 2562
 • *แบบที่ 1 คือ ทําประกัน MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทําประกัน ขั้นต่ำ 10 ปี หรือ ทํา MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือระยะเวลาทําประกันขั้นต่ำ 15 ปี
 • **แบบที่ 2 คือ ไม่ทําประกัน
 • ***EIR คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คิดจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อน 6,800 บาท/เดือน
 • การทําประกันชีวิตเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
รับสิทธิพิเศษเพิ่ม! เมื่อได้รับอนุมัติพิจารณาสินเชื่อและตั้งวงเงิน

หรือเพียงมี Krungthai NEXT

หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • MRR = 7.12% (ณ มกราคม 2562)
 • เงื่อนไขอื่นๆ และการพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อ สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 plus สินเชื่อบุคคล สินเชื่อธนวัฏ 5 plus สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สมัครสินเชื่อ สมัคร ดอกเบี้ยพิเศษ สินเชื่อ สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 plus สินเชื่อบุคคล สินเชื่อธนวัฏ 5 plus สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สมัครสินเชื่อ สมัคร ดอกเบี้ยพิเศษ สินเชื่อ สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 plus สินเชื่อบุคคล สินเชื่อธนวัฏ 5 plus สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สมัครสินเชื่อ สมัคร ดอกเบี้ยพิเศษ

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด