รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย วันนี้ รับ BIG Points 3,000 คะแนน

ข่าว 2 พ.ย. 61 2,074
สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย วันนี้ รับ BIG Points 3,000 คะแนน


ช้อปสะดวก บินสบาย คุ้มง่ายในบัตรเดียว
ผู้สมัครบัตรรายใหม่ สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชียตั้งแต่ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติบัตร รับ BIG Points 3,000 คะแนน เพื่อนำไปแลกเที่ยวบิน หรือใช้เป็นส่วนลดค่าบัตรโดยสารแอร์เอเชีย สมัคร 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62
สิทธิประโยชน์
 • ยิ่งช้อป ยิ่งรูด ยิ่งได้บินฟรี ทุกการใช้จ่าย 20 บาท รับ 1 BIG Point รับ BIG Points x3 เท่า เมื่อใช้จ่ายกับแอร์เอเชีย และแลกเที่ยวบิน Final Call โดยใช้คะแนนเริ่มต้นที่ 500 BIG Points ที่ BIG Loyalty โมบายแอปฯ
 • รับสิทธิ์เป็นสมาชิก ระดับ Platinum ของ AirAsia BIG Loyalty ทันที
 • แบ่งชำระสบายๆ กับโปรแกรมแบ่งชำระ Be Smart ดอกเบี้ย 0% หรือ 0.79% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ airasia.com
 • บัตรเดียว ฟรีเป็นขบวน ฟรี ที่นัง Hot Seat, ฟรี บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง, ฟรี เครื่องดื่มบนเครื่อง
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ให้สิทธิ์ผู้สมัครบัตรหลักที่เป็นผู้สมัครบัตรรายใหม่ (New Customer) คือไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมาก่อน หากเคยถือและได้ยกเลิกไปแล้ว ต้องยกเลิกแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องสมัครภายในวันที่ 31 มี.ค. 62
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร ครบ 3,000 บาท รับคะแนนพิเศษ 3,000 BIG Points โดยธนาคารจะโอนคะแนนเข้าบัญชีสมาชิก BIG ที่ผูกกับบัตรเครดิต ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขธนาคาร คำนวณยอดการใช้จ่ายตามวันที่ใช้จ่าย (Transaction Date)
 • หากสมัครบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ มาพร้อมกับบัตรเครดิตประเภทอื่น ธนาคารจะนับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น จำกัดการให้คะแนนพิเศษ 3,000 BIG Points แก่บัตรหลักเท่านั้น โดยนับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมแอร์เอเชียฯ รวมกัน
 • ต้องเป็นรายการใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าและสถานบริการเท่านั้น ไม่รวมรายการซื้อหน่วยลงทุน รายการชำระค่าประกัน รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ดอกเบี้ย ค่าปรับ ภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภท รวมถึงรายการแบ่งชำระ Be Smart และรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ หากพบว่ารายการใช้จ่ายผ่านบัตร มิได้เป็นการซื้อสินค้าจริงแต่ทำเพื่อการสร้างยอดใช้จ่าย
 • คะแนน BIG Points ไม่สามารถโอนเป็น Thank You points แลกของสมนาคุณของธนาคารหรือเงินสดได้ และไม่สามารถโอนคะแนนให้สมาชิกบัตรอื่นของธนาคารกรุงเทพได้
 • ใช้ BIG Points แลกเที่ยวบินได้ที่ แอปฯ AirAsia BIG Loyalty หรือใช้แทนเงินสดเป็นส่วนลดค่าบัตรโดยสารได้ที่แอร์เอเชียโมบายแอปฯ และ www.airasia.com
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนน BIG Points ในกรณีที่ผู้ถือบัตรผิดนัดชำระในวันสิ้นรอบบัญชีที่มีการคำนวณให้คะแนน
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1333
แท็กที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ สมัครบัตรเครดิต สมัครบัตร สมัคร โปรโมชั่น บัตรเครดิตแอร์เอเชีย บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ธ.กรุงเทพ กรุงเทพ big points สิทธิประโยชน์ สมัครบัตรเครดิต สมัครบัตร สมัคร โปรโมชั่น บัตรเครดิตแอร์เอเชีย บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ธ.กรุงเทพ กรุงเทพ big points สิทธิประโยชน์ สมัครบัตรเครดิต สมัครบัตร สมัคร โปรโมชั่น บัตรเครดิตแอร์เอเชีย บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ธ.กรุงเทพ กรุงเทพ big points

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด