รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สมัครบัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด ผ่านช่องทางออนไลน์ รับ 5,000 คะแนนไมล์สะสม

ข่าว 29 พ.ย. 61 1,229
สมัครบัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด  ผ่านช่องทางออนไลน์ รับ 5,000 คะแนน


พิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ รับ! 5,000 คะแนนไมล์สะสม เมื่อมียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันอนุมัติบัตร 
ระยะเวลา : 1 พ.ย. - 28 ก.พ. 62
ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด
เงื่อนไขและรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรหลัก บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่รวมถึงการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
 • รับพิเศษ! 5,000 คะแนนไมล์สะสม
  - เมื่อมียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันอนุมัติบัตร
  - เมื่อชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในรอบบิลที่กำหนด บริษัทจะทำการโอนไมล์สะสมให้ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
 • คะแนนไมล์สะสม เท่ากับ 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส
  กรณีสมาชิกบัตรต้องการแลกคะแนนไมล์สะสม สามารถแลกเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร และ/หรือ สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดหรือโทร. 0-2665-0888
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะลูกค้าอิออนที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับสิทธิประโยชน์ และยกเว้นการใช้สิทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
  (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นได้
 • สิทธิประโยชน์ของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยุติรายการส่งเสริมการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
แท็กที่เกี่ยวข้อง อิออน ออนไลน์ สมัครบัตรเครดิต สมัครบัตร สมัคร บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิต บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ อิออน ออนไลน์ สมัครบัตรเครดิต สมัครบัตร สมัคร บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิต บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ อิออน ออนไลน์ สมัครบัตรเครดิต สมัครบัตร สมัคร บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิต บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด