รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

แค่ชวนเพื่อนสมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช หรือกรุงศรี รถบ้าน รับฟรีกระเป๋าเดินทาง ถึง 30 ก.ย. 61

ข่าว 20 ก.ค. 61 3,280
แค่ชวนเพื่อนสมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช หรือกรุงศรี รถบ้าน รับฟรีกระเป๋าเดินทาง ถึง 30 ก.ย. 61


ลูกค้า กรุงศรี ออโต้ แค่ชวนเพื่อนมาสมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช หรือ กรุงศรี รถบ้าน รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 2,900 บาท ต่อรายที่แนะนำ
ชวนกันไปสมัครได้ที่ กรุงศรี ออโต้ หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายละเอียดเงื่อนไข
 • ผู้แนะนำที่เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน จะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถกับ กรุงศรี ออโต้ เท่านั้น
 • ผู้ที่ถูกแนะนำต้องได้รับการอนุมัติวงเงินและทำสัญญา ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561
 • ผู้แนะนำสามารถแนะนำได้โดยไม่จำกัดจำนวนและจะได้รับกระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบต่อราย (ตามจำนวนรายที่ได้รับการอนุมัติและทำสัญญา)
 • ธนาคารฯ จะจัดส่งกระเป๋าเดินทางให้แก่ผู้แนะนำภายใน 90 วัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหลังจากสินเชื่อของผู้ที่ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติและทำสัญญาแล้ว
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำ
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงาน กรุงศรี ออโต้ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการ Member Gets  Member
 • สมัครได้ที่ กรุงศรี ออโต้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-740-7400
 • ลูกค้า กรุงศรี ออโต้ หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ยังมีสถานะบัญชีในปัจจุบัน รวมถึงลูกค้าที่ปิดบัญชีไปแล้ว
หมายเหตุ
 • สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช ได้รับกระเป๋าเดินทาง คาร์ ฟอร์ แคช (สีเหลือง)
 • สมัครสินเชื่อ กรุงศรี รถบ้าน ได้กระเป๋าเดินทาง กรุงศรี รถบ้าน (สีเทา)
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2740-7400
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อ สินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อกรุงศรี รถบ้าน สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อ สินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อกรุงศรี รถบ้าน สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อ สินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อกรุงศรี รถบ้าน สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด