รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.29% แถมฟรี 3 ต่อ ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย

ข่าว 3 ก.ค. 61 2,284
รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.29% แถมฟรี 3 ต่อ ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย


รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.29% ฟรี 3 ต่อ
 • ค่าจดจำนอง สูงสุด 100,000 บาท
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ค่าอากรแสตมป์
อัตราดอกเบี้ย
รีไฟแนนซ์บ้าน Re-finance Balance Transfer Program

รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม Re-finance + Top up Program

หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
 • MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียม
 • กรณี Re-finance Balance Transfer Program ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 1.50 ล้านบาท
 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
  - กรณี Re-finance Balance Transfer Program สูงสุด 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม
  - กรณี Re-finance + Top up Program สูงสุด 95% ของราคาประเมินกรณีวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท กรณีวงเงินเกิน 30 ล้านบาท สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
 • การสมัครทำประกันชีวิต (MRTA) ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือ สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
 • กรณี ลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท) หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์บ้าน บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ยเฉลี่ย ซีไอเอ็มบี ไทย cimb thai สินเชื่อ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์บ้าน บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ยเฉลี่ย ซีไอเอ็มบี ไทย cimb thai สินเชื่อ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์บ้าน บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ยเฉลี่ย ซีไอเอ็มบี ไทย cimb thai

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด