รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ลดต้นลดดอกทุกวงเงิน ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี พร้อมรับฟรี! กระเป๋า Overnight

ข่าว 28 พ.ค. 61 3,600
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ลดต้นลดดอกทุกวงเงิน ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี พร้อมรับฟรี! กระเป๋า

อนุมัติเร็ว วงเงินสูง ผ่อนสบาย 12 - 60 เดือน
สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลผ่าน www.krungsri.com และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
วงเงินอนุมัติโอนเข้าบัญชี ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป รับฟรี!! กระเป๋า Overnight มูลค่า 2,190 บาท
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ
เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 61
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เงื่อนไขการรับของกำนัล
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อโดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com และ ธนาคารได้ติดต่อกลับเพื่อเสนอขอสินเชื่อ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 61 โดยได้รับอนุมัติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 30 ก.ย. 61
 • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572
แท็กที่เกี่ยวข้อง อนุมัติ สินเชื่อ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล วงเงิน ลดต้นลดดอก รับฟรี ธ.กรุงศรีอยุธยา ดอกเบี้ยต่ำ กรุงศรีฯ กรุงศรีอยุธยา กระเป๋า อนุมัติ สินเชื่อ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล วงเงิน ลดต้นลดดอก รับฟรี ธ.กรุงศรีอยุธยา ดอกเบี้ยต่ำ กรุงศรีฯ กรุงศรีอยุธยา กระเป๋า อนุมัติ สินเชื่อ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล วงเงิน ลดต้นลดดอก รับฟรี ธ.กรุงศรีอยุธยา ดอกเบี้ยต่ำ กรุงศรีฯ กรุงศรีอยุธยา กระเป๋า

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด