รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล อนุมัติเร็ว วงเงินสูง ผ่อนสบายนาน 60 เดือน รับฟรี! กระเป๋า Overnight จาก ธ.กรุงศรีฯ

ข่าว 2 พ.ค. 61 3,225
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล อนุมัติเร็ว วงเงินสูง ผ่อนสบายนาน 60 เดือน รับฟรี! กระเป๋า Overnight


อนุมัติเร็ว วงเงินสูง ผ่อนสบาย 12 - 60 เดือน
สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลผ่าน www.krungsri.com
และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
วงเงินอนุมัติโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! กระเป๋า Overnight มูลค่า 2,190 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 61
รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ
เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 61
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เงื่อนไขการรับของกำนัล
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อโดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com และ ธนาคารได้ติดต่อกลับเพื่อเสนอขอสินเชื่อ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 61 โดยได้รับอนุมัติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 30 ก.ย. 61
 • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572
แท็กที่เกี่ยวข้อง อนุมัติเร็ว สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล วงเงินสูง ผ่อนสบาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีฯ กระเป๋า อนุมัติเร็ว สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล วงเงินสูง ผ่อนสบาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีฯ กระเป๋า อนุมัติเร็ว สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล วงเงินสูง ผ่อนสบาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีฯ กระเป๋า

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด