รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

บัตรกดเงินสด K-Express Cash ตัวช่วยยามฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 30 วัน ถึง 30 มิ.ย. 61

ข่าว 2 มี.ค. 61 11,576
บัตรกดเงินสด K-Express Cash ตัวช่วยยามฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 30 วัน ถึง 30 มิ.ย. 61


บัตรกดเงินสด K-Express Cash ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 30 วัน
พิเศษ 1 : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
พนักงานประจำ ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย พนักงานประจำ ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 20% 18% 0% นาน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ 1) สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash
+
2) สมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1
+
3) สมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment
ตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท 24% 22%
ไม่เกิน 80,000 บาท 27% 26%
พิเศษ 2 : ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ นาน 30 วัน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วันจากอัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
พนักงานประจำ พนักงานประจำ
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 20% 10% 1) สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash
+
2) สมัครบริการกดเงินสดโอนไว Cash Day 1
ตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท 24% 12%
ไม่เกิน 80,000 บาท 27% 14%
เงื่อนไขโครงการบัตรกดเงินสด K-Express Cash อนุมัติปั๊บ รับเงินทันที อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0% นาน 30 วัน
 1. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ บัตรกดเงินสด K-Express Cash อนุมัติปั๊บ รับเงินทันที อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0% นาน 30 วัน ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำ หรือเป็นลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยและยี่นสมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61 และจะต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ก.ค. 61 เท่านั้น
 2. ลูกค้าบัตรกดเงินสด K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) ที่สมัครก่อนวันเริ่มโครงการ หรือได้ยกเลิกบัตรดังกล่าวเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน หรือลูกค้าที่สมัครเข้ามาด้วยโครงการกู้บ้านแถมบัตร โครงการเดินบัญชีเพื่ออนาคต ลูกค้าบัตรกดเงินสด K-SME Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการ) และโครงการอื่นๆ ที่มอบข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 3. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และข้อ 2 มีสิทธิได้รับข้อเสนอพิเศษ หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ดังนี้
  3.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน สำหรับลูกค้า ที่สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ และสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment เท่านั้น เพื่อชำระค่าบัตรกดเงินสด K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) หรือ K-Express Cash for Payroll (สินเชื่อเงินสดทันใจเพื่อผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย) (แล้วแต่กรณี) และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 30 วัน ของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
  3.2 ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ 30 วัน สำหรับลูกค้า ที่สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ)  ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
 4. ธนาคารสงวนสิทธิในการยกเลิกข้อเสนอพิเศษตามเงื่อนไขข้อ 3 โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
 5. ผู้สมัครที่ไม่ได้สมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 1 จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
 6. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 7. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อเสนอพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com/kexpresscash
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 กด 04
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรกดเงินสด k-express cash บัตรกดเงินสด ดอกเบี้ยต่ำ บัตรกดเงินสด k-express cash บัตรกดเงินสด ดอกเบี้ยต่ำ บัตรกดเงินสด k-express cash บัตรกดเงินสด ดอกเบี้ยต่ำ

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด