รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ธนาคารกสิกรไทย

ข่าว 3 เม.ย. 60 28,815

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย ... ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย เงินกู้สวัสดิการดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้คุณเติมเต็มสิ่งจำเป็นในชีวิตได้ง่ายๆ
วงเงินกู้
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 - 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือรวมแล้วไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด
 • เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 • เป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน
 • ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้
อัตราดอกเบี้ย
คิดอัตรา MRR + 2% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
การคิดดอกเบี้ย
คิดคำนวณดอกเบี้ยแบบรายวัน
เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารทั่วไป
 • สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย
 • หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร)
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน (ต้นฉบับ / สำเนา)
 • กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน เพิ่มเอกสารสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน
 • กรณีมีรายได้อื่นนอกเหนือจากงานประจำเช่น คอมมิชชั่น เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 หลัง หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ ปีล่าสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 กด 04
{1447637,ดูสินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย}
แท็กที่เกี่ยวข้อง อุปโภคบริโภค ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย สินเชื่อบุคคล อุปโภคบริโภค ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย สินเชื่อบุคคล อุปโภคบริโภค ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย สินเชื่อบุคคล

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด