รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย เงินก้อน...พร้อมใช้ ผ่อนนานถึง 5 ปี ดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน

ข่าว 25 ส.ค. 60 11,423
สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย เงินก้อน...พร้อมใช้ ผ่อนนานถึง 5 ปี ดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน


สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน
เงินก้อน...พร้อมใช้ เติมเต็มทุกการใช้จ่าย ผ่อนสบายๆ นานถึง 5 ปี อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อนชำระ
วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ(เดือน)
ผู้มีเงินเดือนผ่านกสิกรไทย ลูกค้าทั่วไป
พนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป หมื่นละ 2.34 บาท/วัน หรือเท่ากับ 16% ต่อปี หมื่นละ 2.66 บาท/วัน หรือเท่ากับ 18% ต่อปี 20% ต่อปี 12, 18, 24, 36, 48, 60
80,001 - 240,000 บาท 21% ต่อปี 22% ต่อปี 24% ต่อปี
20,001 - 80,000 บาท 25% ต่อปี 26% ต่อปี 26% ต่อปี
10,000 - 20,000 บาท 25% ต่อปี 26% ต่อปี 26% ต่อปี 12, 18, 24
เงื่อนไขโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน
 • ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน เป็นดอกเบี้ยแบบประมาณการ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 16% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 36-60 เดือนสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น และดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดหมื่นละ 2.66 บาทต่อวัน เป็นดอกเบี้ยแบบประมาณการ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 18% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 36-60 เดือนสำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ / มี่รายได้ประจำเท่านั้น
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุด 2.34 บาทต่อวัน ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่ยื่นสมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60 และจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ต.ค. 60 เท่านั้น
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน มีสิทธิได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษดังนี้ ลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 16% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ และลูกค้าผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
 • อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และคุณสมบัติของผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด
  - ค่าอากรแสตมป์ อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดเป็น 1 บาท
  - ดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระ หรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ หรือค่าบริการต่างๆ หรือเบี้ยปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดจากผู้บริโภค ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate)
  - ค่าปรับกรณีปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนดภายใน 24 เดือน คิดในอัตรา 1% ของวงเงินอนุมัติ 
  - วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ จะต้องผ่อนชำระด้วยการหักชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ รวมถึงเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทย หรือ K-Contact Center โทร. 0-2888-8888 กด 04
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด