รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ LH Bank ดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี คงที่ 3 ปี ทราบแล้วเปลี่ยน!! ถึง 30 ก.ย. 2560

ข่าว 18 ส.ค. 60 4,211
สินเชื่อรีไฟแนนซ์ LH Bank ดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี คงที่ 3 ปี ทราบแล้วเปลี่ยน!! ถึง 30 ก.ย. 2560


  • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100% ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบัน การเงินเดิมแต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (ทุกโครงการจัดสรร)
  • ฟรี! ค่าจดจำนอง
อัตราดอกเบี้ย : สำหรับโครงการจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร
  ปีที่ 1 - ปีที่ 3 ปีที่ 4
เป็นต้นไป
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบไม่ทำประกัน 3.75% MRR-2.25%
(=5.50%)
3.75% 4.51%
แบบทำประกัน 3.45% MRR-2.25%
(=5.50%)
3.45% 4.33%
อัตราดอกเบี้ย : สำหรับโครงการจัดสรรทั่วไป
  ปีที่ 1 - ปีที่ 3 ปีที่ 4
เป็นต้นไป
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบไม่ทำประกัน 3.90% MRR-2.25%
(=5.50%)
3.90% 4.59%
แบบทำประกัน 3.65% MRR-2.25%
(=5.50%)
3.65% 4.45%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี และผ่อนชำระค่างวดปกติเท่านั้น (MRR=7.75%)
หมายเหตุ :
  • กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อก่อน 5 ปีนับตากวันทำนิติกรรมจดจำนอง ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดจำนองคืน
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  • หลักประกัน : บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, และห้องชุด ที่เป็นโครงการจัดสรร (ไม่รวมอาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า)
  • ยอดวงเงินสินเชื่อเดิมคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทขึ้นไป (ทุกโครงการจัดสรร)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อรีไฟแนนซ์ โปรโมชั่น ดอกเบี้ย lh bank สินเชื่อรีไฟแนนซ์ โปรโมชั่น ดอกเบี้ย lh bank สินเชื่อรีไฟแนนซ์ โปรโมชั่น ดอกเบี้ย lh bank

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด