รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เติมสบาย.. ได้เต็มๆ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% ที่สถานีน้ำมันที่ร่วมรายการ จากบัตรเครดิต KTC

ข่าว 13 ก.ค. 60 2,922
เติมสบาย.. ได้เต็มๆ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% ที่สถานีน้ำมันที่ร่วมรายการ จากบัตรเครดิต KTC


เติมสบาย.. ได้เต็มๆ ด้วยบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% ที่ปั๊มน้ำมัน ESSO เพียงเติมน้ำมันครบทุก 100 บาท พร้อมใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards ทุก 100 คะแนน หรือรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อเติมที่ปั๊มอื่นๆ
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 ก.ย. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC Forever Rewards ทุกประเภท ("สมาชิก") เท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE CARD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • สมาชิกบัตรเครดิต KTC - BANGCHAK ยังคงได้รับเงินคืน 1% ตามปกติ จากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการ
  • ยอดเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดชัดชำระหนี้ตลอดเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิก
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของเครดิตเงินคืน ที่เข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไปแล้ว
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิตเคทีซี บัตรเครดิต บัตรกรุงไทย เคทีซี ktc credit card ktc credit card บัตรเครดิตเคทีซี บัตรเครดิต บัตรกรุงไทย เคทีซี ktc credit card ktc credit card บัตรเครดิตเคทีซี บัตรเครดิต บัตรกรุงไทย เคทีซี ktc credit card ktc credit card

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด