รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เวสเทิร์น ยูเนี่ยน แลกรับฟรี ของดีโดนใจ เมื่อใช้บริการรับ-ส่งเงิน ผ่าน ธ.กรุงศรีอยุธยา

ข่าว 2 มิ.ย. 60 6,404
เวสเทิร์น ยูเนี่ยน แลกรับฟรี ของดีโดนใจ เมื่อใช้บริการรับ-ส่งเงิน ผ่าน ธ.กรุงศรีอยุธยา

เวสเทิร์น ยูเนี่ยน แลกรับฟรี ของดีโดนใจ เมื่อใช้บริการรับ-ส่งเงิน ทุกช่องทางที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพียงสะสมหลักฐานการทำรายการ (MEMO/Receipt) (1 รายการ เท่ากับ 1 คะแนน) ที่ทำรายการผ่านสาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยน เงินของธนาคาร หรือทำรายการผ่านทางโทรศัพท์, ตู้กรุงศรีATM, หรือกรุงศรีออนไลน์ จะได้รับคะแนนสะสมโดยอัตโนมัติ (1 รายการ เท่ากับ 1 คะแนน)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2560


เงื่อนไข
 1. เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการรับหรือส่งเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านสาขาหรือสำนักงาน แลกเปลี่ยนเงินของธนาคารภายในประเทศไทย /โทรศัพท์ / เครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม / กรุงศรีออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
 2. ลูกค้าที่ทำรายการผ่าน สาขาหรือสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินของธนาคาร จะต้องสะสมหลักฐานการทำรายการ (MEMO/Receipt) ให้ครบตามจำนวนเพื่อใช้แลกรับของกำนัลตามที่ธนาคารกำหนด (MEMO/Receipt 1 ใบ เท่ากับ 1 คะแนน)
 3. สำหรับลูกค้าที่ทำรายการผ่านทางโทรศัพท์/ เครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม / กรุงศรี ออนไลน์ ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมที่ทำรายการ ในแต่ละช่องทางให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ (1 รายการ เท่ากับ 1 คะแนน)
 4. ลูกค้าที่ทำการ แลกรับของกำนัลโดยใช้ MEMO/Receipt เป็นหลักฐานในการแลก จะต้องเป็นผู้ทำรายการ รับหรือส่งเงินอย่างน้อย 1 รายการ โดยธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องความเป็น เจ้าของ MEMO/Receipt ที่มีชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับชื่อของผู้ทำการแลกและขอสงวนสิทธ์ ไม่คืน MEMO/Receipt ภายหลังจากที่ลูกค้าทำการแลกรับของกำนัลเรียบร้อยแล้ว
 5. การขอแลกรับกระเป๋าสะพาย / เสื้อแจ๊คเกต ต้องทำการแลกรับที่สาขาหรือสำนักงาน แลกเปลี่ยนเงินของธนาคารที่ร่วมรายการ
 6. การขอแลกรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส/ เตาไมโครเวฟ/ตู้เย็น/พัดลม/หม้อหุงข้าว/เตาแม่เหล็กไฟฟ้า/เครื่องซักผ้า/โทรทัศน์/ สร้อยคอทองคำ ต้องทำการแลกรับผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้นโดยกรอกแบบฟอร์มแลกรับ ของกำนัลประจำปี 2560 ให้ครบถ้วนพร้อมแนบ MEMO/Receipt(ถ้ามี) และสำเนา เอกสารแสดงตนที่มีรูปถ่ายซึ่งยังไม่หมดอายุส่งถึงธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 กลุ่มการตลาด เวสเทิร์นยูเนี่ยนและธุรกิจปริวรรต เลขที่ 1222 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 7. วิธีการรับของกำนัล: บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส ธนาคารจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 (เงื่อนไขการใช้บัตรเป็นไปตามที่ผู้ออกบัตรกำหนด) เตาไมโครเวฟ/ตู้เย็น/พัดลม/หม้อหุงข้าว/ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า/เครื่องซักผ้า/โทรทัศน์จะถูกจัดส่งโดยบริษัท สินสยาม จำกัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 (ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับของกำนัล กรุณาติดต่อผู้จัดส่ง/ผู้จัดจำหน่ายโดยตรง) สร้อยคอทองคำลูกค้าจะต้องเดินทางมารับ ด้วยตนเองที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 กลุ่มการตลาดเวสเทิร์นยูเนี่ยน และธุรกิจปริวรรต เลขที่ 1222 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยธนาคารจะทำการนัดหมายวันและเวลารับของกำนัลกับลูกค้าล่วงหน้า
 8. หมดเขต แลกรับของกำนัลภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ในกรณีที่เป็นการแลกรับทางไปรษณีย์ ธนาคารจะถือตราประทับไปรษณียากรบนซองจดหมายเป็นสำคัญ
 9. ขอสงวนสิทธิ์งดให้ ของกำนัลในกรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 10. ของกำนัลไม่สามารถ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 11. กรณีของกำนัลที่มีมูลค่าตั้งแต่1,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของกำนัลที่แลกรับ
 12. สงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย และของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-296-3132
แท็กที่เกี่ยวข้อง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา western union bay เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา western union bay เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา western union bay

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด