รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สมัครบัตรสมาชิก อิออน แรบบิท ผ่านออนไลน์ รับฟรี! กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag

ข่าว 2 พ.ค. 60 3,730
สมัครบัตรสมาชิก อิออน แรบบิท ผ่านออนไลน์ รับฟรี! กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag


Summer Wow Rabbit Campain
ระยะเวลา :
1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2017
ประเภทบัตรที่เข้าร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท
รายละเอียดโปรโมชั่น
  • เมื่อสมัครบัตรสมาชิก อิออนแรบบิท ผ่านช่องทางออนไลน์ วันนี้ รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท ( เฉพาะผู้สมัครบัตร 1,000 ท่านแรก ที่ได้รับการอนุมัติ )
เงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัคร บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท  ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)("บริษัทฯ") เท่านั้น
  • รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนแรบบิท ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่  1 พฤษภาคม 2017 - 30 มิถุนายน 2017 และ ได้รับการอนุมัติบัตร เท่านั้น ( จำกัดเฉพาะผู้สมัครบัตร 1,000 ท่านแรกที่ได้รับการอนุมัติ )
  • บริษัทฯจะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัคร ภายใน 60 วันหลังอนุมัติบัตร
  • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  • ข้อตกลง และเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่าง หรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
{1443895,ดูสินเชื่อบัตรสมาชิกอิออน แรบบิท}
แท็กที่เกี่ยวข้อง ออนไลน์ สมัครบัตร บัตรสมาชิก อิออน แรบบิท กระเป๋า valentino rudy shopping bag ออนไลน์ สมัครบัตร บัตรสมาชิก อิออน แรบบิท กระเป๋า valentino rudy shopping bag ออนไลน์ สมัครบัตร บัตรสมาชิก อิออน แรบบิท กระเป๋า valentino rudy shopping bag

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด