รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย เงินก้อน..พร้อมใช้ ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงหมื่นละ 2.34 บาท/วัน นาน 5 ปี

ข่าว 21 เม.ย. 60 3,184
สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย เงินก้อน..พร้อมใช้ ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงหมื่นละ 2.34 บาท/วัน นาน 5 ปี


ลอยตัวเบาๆ ...ไร้กังวล กับสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) เงินก้อน...พร้อมใช้ เติมเต็มทุกการใช้จ่าย ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงหมื่นละ 2.34 บาท/วัน ผ่อนสบายๆ นานถึง 5 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2560
อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อนชำระ
วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
(เดือน)
ผู้มีเงินเดือนผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย
ลูกค้าทั่วไป
พนักงานประจำ เจ้าของ
ธุรกิจส่วนตัว
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป หมื่นละ 2.34 บาท/วัน*
หรือเท่ากับ 16% ต่อปี
หมื่นละ 2.66 บาท/วัน* 
หรือเท่ากับ 18% ต่อปี
20% ต่อปี 12, 18, 24,
36, 48, 60
80,001 - 240,000 บาท 21% ต่อปี 22% ต่อปี 24% ต่อปี
20,001 - 80,000 บาท 25% ต่อปี 26% ต่อปี 26% ต่อปี
10,000 - 20,000 บาท 25% ต่อปี 26% ต่อปี 26% ต่อปี 12, 18, 24
เงื่อนไขโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน
 • ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน เป็นดอกเบี้ยแบบประมาณการ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 16% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 36-60 เดือนสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น และดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดหมื่นละ 2.66 บาทต่อวัน เป็นดอกเบี้ยแบบประมาณการ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 18% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 36-60 เดือนสำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ / มี่รายได้ประจำเท่านั้น
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุด 2.34 บาทต่อวัน ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่ยื่นสมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 60 ? 30 ก.ย. 60 และจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ต.ค. 60 เท่านั้น
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุดหมื่นละ 2.34 บาทต่อวัน มีสิทธิได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษดังนี้ ลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 16% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ และลูกค้าผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
 • อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และคุณสมบัติของผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด
  - ค่าอากรแสตมป์ อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดเป็น 1 บาท
  - ดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระ หรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ หรือค่าบริการต่างๆ หรือเบี้ยปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดจากผู้บริโภค ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate)
  - ค่าปรับกรณีปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนดภายใน 24 เดือน คิดในอัตรา 1% ของวงเงินอนุมัติ
  - วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ จะต้องผ่อนชำระด้วยการหักชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ รวมถึงเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04 
แท็กที่เกี่ยวข้อง ผ่อนสบายๆ k-personal loan ดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย สินเชื่อ ผ่อนสบายๆ k-personal loan ดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย สินเชื่อ ผ่อนสบายๆ k-personal loan ดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย สินเชื่อ

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด