รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สมัครบัตร FLASH Plus และใช้บริการกดเงินสดจากตู้ ATM รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน

ข่าว 20 เม.ย. 60 2,048
สมัครบัตร FLASH Plus และใช้บริการกดเงินสดจากตู้ ATM รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน


บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus
สมัครวันนี้...รับดอกเบี้ยพิเศษ!! 0% นาน 3 เดือน สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตร FLASH Plus และใช้บริการกดเงินสดจากตู้ ATM
สมัครได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา หรือโทร. 1770 ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 60 
เงื่อนไขสิทธิพิเศษผู้สมัครบัตร FLASH Plus รายใหม่
  • สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับตามรายการส่งเสริมการขาย เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถือบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus หรือบัตรสินเชื่อบุคคลนครหลวงไทย หรือ กรณียกเลิกบัตรฯเดิม และ สมัครบัตรฯใหม่ต้องยกเลิกบัตรฯเดิม ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันสมัครบัตรฯใหม่
  • สิทธิพิเศษสำหรับอัตราดอกเบี้ย
    - อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%นาน 3 เดือน (90 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus) สำหรับการทำรายการเบิกถอนเงินสดจากช่องทางATM เท่านั้น และเมื่อหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายดังกล่าว ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระทั้งจำนวนตามอัตราดอกเบี้ยปกติที่ลูกค้าได้รับ ทั้งนี้ในระหว่างเดือนที่ได้รับดอกเบี้ย 0% นั้น ลูกค้าจะต้องชำระเงินยอดคงค้างเป็นอย่างน้อยขั้นต่ำตามจำนวนที่แจ้งในใบแจ้งหนี้ทุกเดือน(จำนวนร้อยละ 3 ของยอดชำระ)
    - อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 3 เดือน นับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี สำหรับบริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) ที่สมัครพร้อมกับสมัครบัตร Flash Plus และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 20 - 26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปกติที่ลูกค้าได้รับอนุมัติในรอบบัญชีถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในโครงการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาท หรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ดุลยพินิจ และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรสินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ ตู้ atm flash plus สมัครบัตร บัตรสินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ ตู้ atm flash plus สมัครบัตร บัตรสินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยพิเศษ ตู้ atm flash plus สมัครบัตร

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด