รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

จะเที่ยวไหน ก็จ่ายถูกกว่า เมื่อช้อปที่ต่างประเทศ กับค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยงการแปลงสกุลเงิน ไม่เกิน 2% จากบัตรเครดิต KTC

ข่าว 6 พ.ย. 62 3,358
ช้อปที่ต่างประเทศ ผ่านบัตรเครดิต KTC ถูกกว่า! ค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยงการแปลงสกุลเงิน ไม่เกิน 2% 


");
จะเที่ยวไหน ก็จ่ายถูกกว่า! กับ บัตรเครดิต KTC เมื่อช้อปต่างประเทศ หรือช้อปออนไลน์ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • ถูกกว่า! กับค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยง การแปลงสกุลเงินต่างประเทศ ไม่เกิน 2%
 • รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อช้อปเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทุกที่ ทั่วโลก ผ่านบัตรเครดิต KTC VISA
  - ไม่จำกัดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำ หรือสูงสุด
  - ไม่จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืน ตลอดรายการ
 • รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อช้อปเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ที่ญี่ปุ่น ผ่านบัตรเครดิต KTC JCB
  - ไม่จำกัดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำ หรือสูงสุด
  - ไม่จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืน ตลอดรายการ
 • รับคะแนนสะสม X2 เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC MasterCard เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทุกที่ ทั่วโลก (ครบทุก 25,000 บาท และไม่จำกัดยอดใช้จ่าย)
สมัครบัตรเครดิต KTC เพื่อพบความคุ้มค่าวันนี้
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ("รายการ") บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืน หรือ คะแนนสะสม ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ("บัตรฯ") ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ยกเว้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - THAI RED CROSS NATIONAL BLOOD CENTRE TITANIUM MASTERCARD, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS หรือคะแนนสะสม KTC ROP ทั้งคะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 • สำหรับสมาชิกบัตร KTC Titanium MasterCard ทุกประเภทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสะสม 2 เท่าตามรายการนี้ซ้ำอีก สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC Titanium MasterCard ทุกประเภทที่เกิดขึ้นที่ประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท รวมทั้ง tax refund มาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมในรายการนี้
 • เครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายที่เลือกชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามรายการนี้ จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรายการซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมที่มอบให้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนเครดิตเงินคืน และ/หรือ คะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามรายการนี้
 • เครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-5000 กด 6 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิตเคทีซี บัตรเครดิต บัตรกรุงไทย ktc credit card ktc credit card บัตรเครดิตเคทีซี บัตรเครดิต บัตรกรุงไทย ktc credit card ktc credit card บัตรเครดิตเคทีซี บัตรเครดิต บัตรกรุงไทย ktc credit card ktc credit card

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด