รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

อิออนร่วมแบ่งเบา สู้ภัยน้ำท่วม ด้วยสินเชื่อ 2 โครงการพิเศษ

ข่าว 27 ม.ค. 60 2,504
อิออนร่วมแบ่งเบา สู้ภัยน้ำท่วม ด้วยสินเชื่อ 2 โครงการพิเศษ


รายการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
ระยะเวลา :
20 ม.ค. - 28 ก.พ. 60
1. สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อยัวร์แคช รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
(New Personal Loan and Your Cash Promotion - Cash Back)
ประเภทสินเชื่อ : สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) หรือ สินเชื่อยัวร์แคช (Your Cash)
รายละเอียดโปรโมชั่น : สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อยัวร์แคช ที่สาขาอิออน 12 สาขา ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560 รับเครดิตเงินคืน
ตามยอดสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและกดเงิน ดังนี้
 • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดสินเชื่อ 5,000 - 19,999 บาท/สัญญา
 • รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมียอดสินเชื่อ 20,000 - 29,999 บาท/สัญญา
 • รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดสินเชื่อ 30,000 บาทขึ้นไป/สัญญา
เฉพาะลูกค้าผู้ถือบัตรอิออน และลูกค้าทั่วไปที่สมัครสินเชื่อเงินกู้ หรือสินเชื่อยัวร์แคชใหม่ ณ อิออน 12 สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
สถานที่ : สำนักงานสาขาอิออน 12 สาขา ได้แก่
 1. อิออนสาขาเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สงขลา
 2. อิออนสาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่
 3. อิออนสาขาบิ๊กซี หาดใหญ่
 4. อิออนสาขาบิ๊กซี หาดใหญ่ (คลองแห)
 5. อิออนสาขาโรบินสัน ตรัง
 6. อิออนสาขาสหไทย นครศรีธรรมราช
 7. อิออนสาขาบิ๊กซี สตูล
 8. อิออนสาขาเทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี
 9. อิออนสาขาเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
 10. อิออนสาขาเซ็นทรัล สมุย
 11. อิออนสาขาชุมพร
 12. อิออนสาขาเทสโก้โลตัส กระบี่
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อเงินกู้ หรือ สินเชื่อยัวร์แคชใหม่ ณ สำนักงานสาขาของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จำนวน 12 สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล หรือได้รับอนุมัติสินเชื่อยัวร์แคชใหม่ ณ สำนักงานสาขาอิออน 12 สาขาที่กำหนดเท่านั้น และรายการส่งเสริมดังกล่าวไม่รวมลูกค้าที่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อยัวร์แคช ก่อนระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สำหรับสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนแก่ลูกค้าโดยให้เป็นส่วนลดสำหรับยอดสินเชื่อที่จะต้องชำระในแต่ละงวด จนกว่าจะครบยอดเครดิตเงินคืน หรือประมาณงวดที่ 3 เป็นต้นไป และสำหรับสินเชื่อยัวร์แคช บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ภายใน 90 วันนับจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่าค่างวดที่ต้องชำระในแต่ละงวด บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในงวดถัดไป
 • ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดการให้เครดิตเงินคืน ในกรณีผู้ถือบัตรชำระยอดสินเชื่อเต็มจำนวนก่อนกำหนด ปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด ผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง และ/หรือยกเลิกสัญญา
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
2. สินเชื่อเพื่อตกแต่ง/ซ่อมบำรุงบ้าน และผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า อัตราดอกเบี้ย 0% หรือ 0.69%
(Home Improvement Package - 0% or 0.69%)
ประเภทสินเชื่อ :
สินเชื่อเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินเชื่อเพื่อตกแต่งบ้าน
รายละเอียดโปรโมชั่น : ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า และ/หรือ เฟอร์นิเจอร์ (ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ) ในอัตราดอกเบี้ย 0% (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) หรือ 0.69% ต่อเดือน (ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ) เมื่อมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
สถานที่ : ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าตัวแทนอิออน ที่ขายเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ประจวบคีรีขันธ์ (บางสะพาน), ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล และสุราษฎร์ธานี
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินเชื่อเพื่อ ตกแต่งบ้านกับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น
 • ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ ร้านค้าตัวแทนอิออน อัตราดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 24 เดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอก 15.17% ต่อปี โดยประมาณ)
 • ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ ห้างสรรพสินค้า อัตราดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 48 เดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอก 14.81% ต่อปี โดยประมาณ)
 • ผ่อนเฟอร์นิเจอร์ อัตราดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 36 เดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอก 15.03% ต่อปี โดยประมาณ)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์และการโฆษณา
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
แท็กที่เกี่ยวข้อง อิออน สู้ภัยน้ำท่วม สินเชื่อ โครงการพิเศษ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อยัวร์แคช เครดิตเงินคืน อิออน สู้ภัยน้ำท่วม สินเชื่อ โครงการพิเศษ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อยัวร์แคช เครดิตเงินคืน อิออน สู้ภัยน้ำท่วม สินเชื่อ โครงการพิเศษ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อยัวร์แคช เครดิตเงินคืน

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด
มันนี่ เอ็กซ์โป ระยอง ครั้งที่ 3 คัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ เจาะลูกค้าภาคตะวันออก
เพิ่มจุดบริการใหม่ล่าสุด "ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง" ณ สถานีกลางบางซื่อ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพกาย และเช็กสุขภาพทางการเงิน
ไทยพาณิชย์จับมือเอฟดับบลิวดีรุกตลาดยูนิตลิงค์ เปิดตัว "SCB Expert Link" เจาะกลุ่มลูกค้ามั่งคั่งและวัยเกษียณ
ครั้งแรกในไทย!! ธอส. เปิดขายสลาก "ต่อเงินต่อทอง" ลุ้นรางวัลเป็นสลาก มูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อโชคต่อลาภถึง 36 งวด