รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ลุ้นรับฟรี iPhone 7 เมื่อสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลผ่านออนไลน์ ธ.กรุงศรีอยุธยา

ข่าว 9 ม.ค. 60 2,019
ลุ้นรับฟรี iPhone 7 เมื่อสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลผ่านออนไลน์ ธ.กรุงศรีอยุธยา


สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล สมัครวันนี้ลุ้นรับฟรี iPhone 7 เพียงขอสินเชื่อโดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่านเพื่อลุ้นรับ iPhone 7 และของรางวัลอีกมากมาย รวม 45 รางวัล มูลค่ารวม 485,500 บาท
เงื่อนไขการรับบัตรชมภาพยนตร์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลโดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 60 โดยผ่านการอนุมัติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่ 15 พ.ค. 60
 • สำหรับ 500 ท่านแรกที่รับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
 • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ธนาคารจะส่งรหัส E-Ticket จำนวน 2 รหัส ผ่าน SMS ให้ลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารภายใน 60 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้าจะต้องแสดงรหัส E-Ticket เพื่อแลกบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ ณ จุดจำหน่ายบัตรของโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน SMS
 • 1 รหัส E-Ticket ต่อ 1 ที่นั่ง
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชมภาพยนตร์ เป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
เงื่อนไขการชิงรางวัล
 • สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลโดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 60 โดยผ่านการอนุมัติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่ 15 พ.ค. 60 จะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน เพื่อลุ้นรางวัล โดยธนาคารจะพิมพ์ชื่อ-นามสกุลของลูกค้าลงบนสิ่งพิมพ์นำมาจับรางวัลต่อไป
 • ธนาคารจะทำการจับรางวัล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มี.ค. 60 สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลโดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 60 และครั้งที่ 2 วันที่ 22 พ.ค. 60 สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลโดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 60
 • สถานที่จับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด (Lucky One Group Co.,Ltd) เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.krungsri.com ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มี.ค. 60 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พ.ค. 60
 • ผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประชาชนและสำเนา 1 ชุด ที่ฝ่ายสินเชื่อบุคคล ชั้น 10A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันหลังจากวันที่ประกาศผล หากไม่มารับของรางวัลภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ยังคงสถานะเป็นลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลและมีสถานะการชำระเป็นปกติในขณะที่ทำการรับของรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม, ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับเป็นเงินสดโดยชำระในวันที่มาติดต่อขอรับรางวัล
 • คลิกดูเงื่อนไขต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือ www.krungsri.com
แท็กที่เกี่ยวข้อง รับฟรี สมัคร สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล iphone 7 รับฟรี สมัคร สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล iphone 7 รับฟรี สมัคร สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล iphone 7

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด