รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อ Refinance อยู่กับเรา เบาขึ้นเยอะ ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี จาก LH BANK

ข่าว 14 พ.ย. 59 2,406
สินเชื่อ Refinance อยู่กับเรา เบาขึ้นเยอะ ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี จาก LH BANK


สินเชื่อ Refinance อยู่กับเรา เบาขึ้นเยอะ ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี
 • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100%
 • ดอกเบี้ยเบาๆ ด้วยอัตราคงที่นานถึง 3 ปี
 • ผ่อนเบาๆ เริ่มต้นล้านละ 3,000 บาท
 • ฟรี! ค่าจดจำนอง
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
เป็นต้นไป
เฉลี่ย
3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ฟรี! ค่าจดจำนอง
3.65% MRR-2.25%
(=5.750%) 
3.65% 4.54%
แบบที่ 2
ผ่อนต่ำล้านละ 3,000 
2.75% 3.75% 4.75% MRR-2.25%
(=5.750%)
3.75% 4.54%
หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 100% ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน กรณีขอวงเงินกู้เพิ่มจะพิจารณาวงเงินกู้สินเชื่อบุคคลรวมวงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน เงื่อนไขพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีเลือกรับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติหรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดลองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้ากรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง
 • กรณีเลือกรับโปรโมชั่นผ่อนต่ำล้านละ 3,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
 • ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน (ลูกค้าสำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันก่อน และธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้าที่เปิดไว้กับธนาคารหลังจากการทำนิติกรรมจดจำนองและเบิกเงินกู้เรียบร้อยแล้ว
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 8.000% (ณ 20 เม.ย. 59) และใช้การผ่อนชำระค่างวดปกติ ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ผ่านธนาคาร และฟรี! ค่าจดจำนองทุนประกันประกันชีวิต 100% ของวงเงินกู้และระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้ (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี) ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สมัคร Retail Internet Banking (RIB) หรือ Mobile Banking อย่างใดอย่างหนึ่งและสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร (AFT)
 • กรณี Refinance ภายใน 3 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
 • การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000 หรือ www.lhbank.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อรีไฟแนนซ์ refinance ผ่อนสบาย ดอกเบี้ย สินเชื่อรีไฟแนนซ์ refinance ผ่อนสบาย ดอกเบี้ย สินเชื่อรีไฟแนนซ์ refinance ผ่อนสบาย ดอกเบี้ย

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด