รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับเจ้าของกิจการ ดอกเบี้ย 18% ต่อปี จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

ข่าว 11 ต.ค. 59 1,924
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับเจ้าของกิจการ ดอกเบี้ย 18% ต่อปี จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย


สินเชื่อบุคคล สำหรับเจ้าของกิจการ แหล่งเงินทุนในการต่อยอดธุรกิจและดำเนินกิจการ วงเงินอนุมัติ 100,000 - 500,000 บาท
สินเชื่อกำลังเสริม เงินก้อน เพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจ
 • ดอกเบี้ย 18% ตลอดอายุสัญญา 24 เดือน
 • สำหรับเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มียอดขาย 500,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ติดต่อกัน 6 เดือนย้อนหลังนับจากวันที่สมัคร
 • วงเงินอนุมัติ 100,000 - 500,000 บาท
 • สมัคร 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 59

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 25% ต่อปี กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี สำหรับเจ้าของกิจการ
วงเงินกู้   ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน(โดยประมาณ)อายุสัญญา 24 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ
อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน  25% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี ช่วยลดภาระต่อเดือน
(บาท)
ช่วยประหยัดตลอดอายุสัญญา 24 เดือน (บาท)
100,000 5,340 5,000 340 8,160
200,000 10,680 9,990 690 16,560
300,000 16,020 14,980 1,040 24,960
400,000 21,350 19,970 1,380 33,120
500,000 26,690 24,970 1,720 41,280
ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 18% ต่อปี สำหรับเจ้าของกิจการ
วงเงินกู้ ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน (โดยประมาณ)
12 เดือน 24 เดือน
100,000 9,170 5,000
150,000 13,760 7,490
200,000 18,340 9,990
250,000 22,920 12,490
300,000 27,510 14,980
350,000 32,090 17,480
400,000 36,680 19,970
450,000 41,260 22,470
500,000 45,840 24,970
สินเชื่อกำลังสำรอง เงินสดหมุนเวียน ไม่ขาดมือ ธุรกิจไม่สะดุด
 • Cash Back ดอกเบี้ย 30% ต่อปี 3 รอบบัญชีแรก
 • ดอกเบี้ยต่ำ เบิกถอน 10,000 บาท ดอกเบี้ยต่อวันเพียง 5.40 บาท (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี ระยะเวลา 30 วัน และคืนดอกเบี้ย 30%)
 • สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมกดเงินสด ทุกตู้ ATM
 • สะดวก เบิกถอนเงินสดได้ทุกตู้ ATM
 • สำหรับเจ้าของกิจการที่มีทะเบียนการค้าจดทะเบียนมาแล้ว 3 ปี
 • มียอดขาย 300,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ติดต่อกัน 6 เดือนย้อนหลัง
 • วงเงินอนุมัติ 100,000 - 500,000 บาท
 • พร้อมเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และสมัคร CIMB Clicks Internet Banking
 • สมัคร 1 ก.ค. - 30 ธ.ค. 59
ตัวอย่าง การคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้น
จำนวนเบิกถอน 10,000 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ดอกเบี้ยปกติ Cash Back 30%
(จำนวนเงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์)
ดอกเบี้ยสุทธิ
10,000 บาท x 28% / 365 วัน = 230 บาท 230 x 28% = 69 บาท 230 - 69 = 161 บาท
(ดอกเบี้ย 5.40 บาทต่อวัน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช วันที่ 1 ม.ค. - 31 ส.ค. 59 เท่านั้น
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ลูกค้า 1 ราย สามารถเลือกได้เพียง 1 โปรแกรมเท่านั้น
 2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 3. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน
 4. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน
 5. วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาท โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้และคงสภาพบัญชีปกติตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกรายการส่งเสริมการขายคืนทั้งหมด
 7. กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนสิ้นอายุสัญญาภายใน 1 ปีแรก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 8. หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับวงเงินนั้นๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นที่สุด
 10. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777 หรือ www.cimbthai.com
แท็กที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ย เจ้าของกิจการ เพอร์ซันนัลแคช สินเชื่อ ดอกเบี้ย เจ้าของกิจการ เพอร์ซันนัลแคช สินเชื่อ ดอกเบี้ย เจ้าของกิจการ เพอร์ซันนัลแคช สินเชื่อ

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด
มันนี่ เอ็กซ์โป ระยอง ครั้งที่ 3 คัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ เจาะลูกค้าภาคตะวันออก
เพิ่มจุดบริการใหม่ล่าสุด "ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง" ณ สถานีกลางบางซื่อ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพกาย และเช็กสุขภาพทางการเงิน
ไทยพาณิชย์จับมือเอฟดับบลิวดีรุกตลาดยูนิตลิงค์ เปิดตัว "SCB Expert Link" เจาะกลุ่มลูกค้ามั่งคั่งและวัยเกษียณ
ครั้งแรกในไทย!! ธอส. เปิดขายสลาก "ต่อเงินต่อทอง" ลุ้นรางวัลเป็นสลาก มูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อโชคต่อลาภถึง 36 งวด