รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ iFine จาก กรุงไทย-แอกซ่า ครอบคลุมอุบัติเหตุหลากหลายอย่างคุ้มค่า ชำระเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา

ข่าว 20 ก.ย. 59 4,113
ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ iFine จาก กรุงไทย-แอกซ่า ครอบคลุมอุบัติเหตุหลากหลายอย่างคุ้มค่า


ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ iFine จาก กรุงไทย-แอกซ่า ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุในกรมธรรม์เดียว ครอบคลุมอุบัติเหตุหลากหลายอย่างคุ้มค่า ชำระเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา และรับรองการต่ออายุโดยไม่คำนึงถึงประวัติการเคลมประกันในปีก่อนหน้า
สิทธิประโยชน์
  • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สูงสุด 300,000บาท ด้วยการพิจารณารับประกันภัยแบบยืดหยุ่น ตอบคำถามสุขภาพเพียง 3 ข้อ
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพิ่มเติมจากผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต* และเพิ่มเป็น 2 เท่า สำหรับอุบัติเหตุสาธารณะที่ระบุตามเงื่อนไข* เริ่มต้น 1,000,000 บาท สูงสุด 6,000,000บาท
  • คุ้มครองกรณี สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปีกรมธรรม์ ตามที่ระบุในตารางรายละเอียดผลประโยชน์
  • ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง ตามที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ เริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุด 300,000 บาท
  • ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน เนื่องจากอุบัติเหตุ เริ่มต้นวันละ 1,000 บาท สูงสุดวันละ 2,500 บาท กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อปีกรมธรรม์
อายุรับประกัน
20 - 59 ปี
ระยะความคุ้มครอง
10 ปี
ระยะชำระเบี้ยประกัน
10 ปี
ตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิตจากแบบประกัน iFine

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1159 หรือ www.krungthai-axa.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง กรุงไทย-แอกซ่า ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ ประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่า ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ ประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่า ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ ประกันชีวิต

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด