รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รับเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อเปลี่ยนยอดใช้จ่ายปกติ เป็นโปรแกรม AEON Happy Plan จากบัตรเครดิตอิออน

ข่าว 20 ก.ย. 59 1,692
รับเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อเปลี่ยนยอดใช้จ่ายปกติ เป็นโปรแกรม AEON Happy Plan จากบัตรฯ อิออน


แบ่งจ่ายได้สบาย แฮปปี้กว่าทุกการใช้จ่าย กับ AEON Happy Plan รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เมื่อเปลี่ยนยอดการใช้จ่ายปกติตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป เป็นยอดโปรแกรมแบ่งชำระรายเดือนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จากบัตรเครดิตอิออน
ยอดแบ่งชำระรายเดือน
AEON Happy Plan/ เซลล์สลิป
เครดิตเงินคืน  เครดิตเงินคืนสูงสุด/
หมายเลขบัตรหลัก/ รอบบัญชี
10,000 - 29,999 บาท 1% 5,000 บาท
30,000 - 49,999 บาท 2%
50,000 บาทขึ้นไป 3%
วิธีการทำรายการ :  โทร. 02-665-0123 กด 6 จากนั้น กด 2 หรือ  www.aeon.co.th
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 10 ธ.ค. 59
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท ที่ออกภายในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
  - รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเปลี่ยนยอดการใช้จ่ายปกติเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน AEON Happy Plan ตั้งแต่ 10,000 - 29,999 บาท/ เซลล์สลิป
  - รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อเปลี่ยนยอดการใช้จ่ายปกติเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน AEON Happy Plan ตั้งแต่ 30,000 - 49,999 บาท/ เซลล์สลิป
  - รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเปลี่ยนยอดการใช้จ่ายปกติเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน AEON Happy Plan ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป
  - สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะการทำรายการแบ่งชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 10 ธันวาคม 2559 จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/ หมายเลขบัตรหลัก/ รอบบัญชีของอิออน (วันที่ 11 เดือนปัจจุบัน ถึงวันที่ 10 เดือนถัดไป)
  - ยอดเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตภายใน 2 รอบบัญชี หลังจากรอบบัญชีที่มีการใช้จ่าย (กรณีบัตรเสริมเงินคืนจะโอนเข้าบัตรหลัก)
  - สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะการทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 02-665-0123 กด 6 จากนั้น กด 2 หรือผ่านทาง www.aeon.co.th เท่านั้น
  - สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่บริษัททำการให้เครดิตเงินคืน กรณีที่สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตมีการชำระปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาแบ่งชำระที่ได้เลือกไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินเครดิต ที่ได้มีการโอนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรเรียบร้อยแล้ว
  - สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตจะได้รับเครดิตเงินคืนโดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด/ ผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องทำการติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คลิกเพื่อดูเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-665-0123 หรือเว็บไซต์ www.aeon.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิตอิออน บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต โปรโมชั่นบัตรเครดิต credit card aeon credit card บัตรเครดิตอิออน บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต โปรโมชั่นบัตรเครดิต credit card aeon credit card บัตรเครดิตอิออน บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต โปรโมชั่นบัตรเครดิต credit card aeon credit card

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด