รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รับเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อช้อปที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ทุกสาขา ผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ข่าว 14 ก.ย. 59 1,409
รับเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อช้อปที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ทุกสาขา ผ่านบัตรฯ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด


ยิ่งช้อปมาก ยิ่งรับมาก รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อช้อปครบทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ทุกสาขา และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับเงินคืน สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(จำกัดการแลกคะแนนไม่เกินยอดซื้อในเซลล์สลิป และไม่เกิน 20,000 คะแนน/ หมายเลขบัตร/ เดือน)
SMS ลงทะเบียนในวันที่ใช้จ่าย : พิมพ์ TOPS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4806026 (ค่าส่ง 3 บาท/ ครั้ง)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ต.ค. 59
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสมของบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเท่ากับยอดซื้อในเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 12% จากยอดซื้อ
 • การแลกคะแนนสะสม 360 รีวอร์ดพอยต์ จำกัดจำนวนคะแนนสะสมเพื่อการแลกรับเครดิตเงินคืนต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายตามที่ระบุในเซลล์สลิป และไม่เกิน 20,000 คะแนน ต่อหมายเลขบัตร ต่อดือน (เศษสตางค์ไม่สามารถนำมาคำนวณได้)
 • เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS ตามวิธีการที่กำหนดข้างต้น ภายในวันที่ 1 ก.ย. 59 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 59 เท่านั้น
 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
 • หากธนาคารตรวจพบว่าคะแนนสะสม 360 รีวอร์ดของสมาชิกบัตรฯ ไม่เพียงพอในการแลกรับเงินคืน ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการทำรายการเงินคืน
 • ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่ายอดค่าใช้จ่ายหรือการแลกรับเงินคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อมูลของธนาคาร ธนาคารจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนเงินคืนที่ได้รับเกินไปจากบัตรหลักภายใน 2 รอบบิลถัดไป
 • เงินคืนดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยธนาคารจะหักออกจากยอดรวมที่ต้องชำระตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
 • เงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมจะนับรวมเข้ากับบัตรหลักเพื่อจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
 • สมาชิกบัตรฯ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้มีการผิดนัดชำระเงินใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเงินคืน
 • กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1595 หรือเว็บไซต์ www.sc.com
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต โปรโมชั่นบัตรเครดิต บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด credit card standard chartered credit card standard chartered บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต โปรโมชั่นบัตรเครดิต บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด credit card standard chartered credit card standard chartered บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต โปรโมชั่นบัตรเครดิต บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด credit card standard chartered credit card standard chartered

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด