รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD วันนี้ รับฟรี บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส สูงสุด 600 บาท

ข่าว 8 ก.ย. 59 1,940
สมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD วันนี้ รับฟรี บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส สูงสุด 600 บาท 


สมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD วันนี้ รับฟรี บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 300 บาท สำหรับรอบบัญชีที่มียอดเงินคงค้างไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ทุกวันในรอบบัญชีนั้นๆ จำกัดบัตรของขวัญฯ สูงสุด 600 บาท / สมาชิก / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
ระยะเวลาโปรโมชั่น
1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 59 
เงื่อนไขสำคัญ
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่สมัครสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD โดยยื่นเอกสารพร้อมใบสมัครครบถ้วน และได้รับอนุมัติสินเชื่อฯ ภายในวันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 59 เท่านั้น
  2. ขอสงวนสิทธิ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้สมัครสินเชื่อฯ รายใหม่ที่มิใช่เจ้าของกิจการและไม่เคยเป็นสมาชิกหรือใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทใดๆ ของเคทีซีมาก่อน หรือได้รับการยกเลิกการเป็นสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคลของเคทีซีมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน และสมัครสินเชื่อฯ ด้วยใบสมัครที่ระบุ source code ตามที่ธนาคารกำหนด
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส ("บัตรของขวัญ") ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่ง SMS พิมพ์รหัส SP เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนมาที่หมายเลข 061 423 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/proudnew ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 เท่านั้น
  5. เคทีซีขอมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมรายการในรูปแบบของบัตรของขวัญ โดยสงวนสิทธิ์มอบบัตรของขวัญมูลค่า 300 บาท ให้กับสมาชิกผู้ร่วมรายการ สำหรับรอบบัญชีที่มียอดหนี้เงินต้นในบัญชีคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ทุกวัน ในรอบบัญชีนั้นๆ เป็นระยะเวลาสูงสุด 2 รอบบัญชีแรกนับจากวันอนุมัติเท่านั้น
  6. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบบัตรของขวัญมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 600 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลารายการเท่านั้น โดยบัตรของขวัญมีอายุการใช้งานได้ 3 ปี นับจากวันที่ที่ระบุไว้บนบัตรของขวัญ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด
ลงทะเบียนรับสิทธิ์
  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/proudnew
  • ส่ง SMS พิมพ์รหัส SP เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนมาที่หมายเลข 061 423 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
  • ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-5000 กด 6 กด 2 หรือ www.ktc.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง ktc ktc proud ktc ktc proud ktc ktc proud

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด