รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ใช้ชีวิตได้เต็มที่ รับมือกับโรคอนาคตด้วย Perfect Saver 20/20 Package จากธนาคารธนชาต

ข่าว 20 ก.ย. 59 4,345
Perfect Saver 20/20 Package ประกันที่คุ้มครองชีวิตและสุขภาพ จากธนาคารธนชาต


Perfect Saver 20/20 Package จากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) รับประกันชีวิตโดย บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ควบคู่ความคุ้มครองสุขภาพ ให้คุณจ่ายเบี้ยเริ่มต้นวันละ 55 บาท รับเงินคืนรวมตลอดสัญญาสูงถึง 326,000 บาท
ผลิตภัณฑ์ Perfect Saver 20/20 Package
Perfect Saver 20/20 (Package) รับประกันชีวิตโดย บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นรูปแบบการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ควบคู่ความคุ้มครองสุขภาพ เหมาะกับบุคคลที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ควบคู่ไปกับการออมทรัพย์ โดยสร้างวินัยการออมทรัพย์ด้วยแผนการชำระเบี้ยประกันภัย และความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าพร้อมทั้งรับสิทธิยกเว้นเบี้ย-ประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และยังสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปรับสิทธิประโยชน์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ทุกปีตลอดสัญญากรมธรรม์ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
ลักษณะเด่น
 • คุ้มค่าด้วยเงินคืนรวมตลอดสัญญาสูงถึง 326,000 บาท สามารถตอบสนองแผนการเงินได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตทุกกรณี รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 150,000 บาท ตลอดอายุสัญญา
 • เพิ่มความอุ่นใจกับสิทธิการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลักตลอดสัญญา กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 17 - 60 ปี
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงการเข้ารับการผ่าตัดเล็ก ในขณะเป็นคนไข้นอก และการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • ผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษี
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองผลประโยชน์หลายด้าน โดยที่ชำระเบี้ยประกันภัยแบบเบาๆ
การจ่ายผลประโยชน์
ด้านความคุ้มครองชีวิต
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 11 - 20 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 150% ของทุนประกันภัย
ด้านการออมทรัพย์
 • สิ้นปี กรมธรรม์ที่ 3 และ 6 รับเงินคืนปีละ 3% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปี กรมธรรม์ที่ 9 และ 12 รับเงินคืนปีละ 4% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปี กรมธรรม์ที่ 15 และ 18 รับเงินคืนปีละ 6% ของทุนประกันภัย
 • ครบสัญญาสิ้นปี กรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืน 300% ของทุนประกันภัย
ด้านภาษี
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษีใดๆ
 • สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 60 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศัลยกรรมขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุ 65 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี
 • อัตราเบี้ยประกันภัย : เป็นไปตามเพศ อายุและขั้นอาชีพ
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย3 เดือน และรายเดือน
 • ตอบคำถามสุขภาพโดยใช้ใบคำขอฯ ประเภทสามัญ และตรวจสุขภาพตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทประกันชีวิต
หมายเหตุ
 • อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1770, 1621 หรือ www.thanachartbank.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง ประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด