รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

iGrow ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เพื่ออนาคตการศึกษาของคนที่คุณรัก จาก กรุงไทย-แอกซ่า

ข่าว 8 ก.ย. 59 2,741
iGrow ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เพื่ออนาคตการศึกษาของคนที่คุณรัก จาก กรุงไทย-แอกซ่า


iGrow ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เพื่ออนาคตการศึกษาของคนที่คุณรัก จาก กรุงไทย-แอกซ่า หนึ่งเดียวที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ (เฉพาะสำหรับเด็ก) โรคร้ายแรงในเด็ก ค่าชดเชยรายวัน แถมคุ้มครองกรมธรรม์หากเกิดเหตุไม่คาดคิดกับ "ผู้ปกครอง" และให้เงินก้อนเมื่อครบอายุ 24 ปีเพื่อสนับสนุนการศึกษาของลูกในระดับปริญญาโท
สิทธิประโยชน์
 • ให้ทุนการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท (อายุครบ 24 ปี) รับรองการจ่ายสูงสุดถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ให้ความคุ้มครอง โรคร้ายแรง ในเด็ก 18 โรค และค่าชดเชยรายวัน สำหรับเด็กกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุเฉพาะสำหรับเด็ก ครอบคลุม ค่ารักษาจากอุบัติเหตุรวมถึง กระดูกแตกหัก
 • ให้ทุกความคุ้มครองและทุนการศึกษายังคงอยู่ เปรียบเสมือนชำระเบี้ยประกันภัยตลอดสัญญา หากผู้ชำระเบี้ย เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
 • ให้คุณจ่ายเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา

เงื่อนไขสำคัญ
 • ระยะเวลารอคอยสำหรับความคุ้มครองโรคร้ายแรงเท่ากับ 60 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มคุ้มครอง
 • ระยะเวลารอคอยความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน เท่ากับ 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มคุ้มครอง
 • บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง หากพบว่ากรมธรรม์เป็นสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
ข้อยกเว้นที่สำคัญสำหรับการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
 • โรคร้ายแรงที่เกิดขึ้น ก่อนวันเริ่มมีผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม หรือก่อนวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • การติดเชื่อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร้อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย 
ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
 • การบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 30 กันยายน 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1159 หรือ www.krungthai-axa.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง ประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่า

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด