รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ประกันเพราะอุ่นใจ จาก ธ.ไทยพาณิชย์ การันตีผลตอบแทนอุ่นใจ รับเงินคืนทุกปี

ข่าว 7 ก.ย. 59 9,720
ประกันเพราะอุ่นใจ จาก ธ.ไทยพาณิชย์ การันตีผลตอบแทนอุ่นใจ รับเงินคืนทุกปี


ประกันเพราะอุ่นใจ จาก ธ.ไทยพาณิชย์ มอบความคุ้มครองชีวิต พร้อมการันตีผลตอบแทนอุ่นใจ เงินต้นไม่หาย และรับผลตอบแทนที่แน่นอนทุกปี
จุดเด่น
 • อุ่นใจการันตีเงินต้นไม่หาย พร้อมพลตอบแทนที่แน่นอน
 • อนุมัติแน่นอน ไม่มีคำถามสุขภาพ และไม่ต้องตรวจสุขภาพ*
 • อุ่นใจลดหย่อนภาษี ได้เต็มทั้งจำนวนของเบี้ยประกัน (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)
*ตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทฯ
เพราะอุ่นใจ ออมสั้นทันใจ 15/5

หมายเหตุ
 • % หมายถึง ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นมิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เพราะอุ่นใจ ได้เงินหมุน 15/7

หมายเหตุ
 • % หมายถึง ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นมิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เพราะอุ่นใจ ได้เงินออม 15/8

หมายเหตุ
 • % หมายถึง ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นมิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2655-3000 หรือ www.scblife.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด