รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ใหม่! "ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60" สร้างหลักประกันความมั่นคงให้ครอบครัวและชีวิตวัยเกษียณ จาก ธ.ไทยพาณิชย์

ข่าว 5 ส.ค. 59 2,228
"ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60" สร้างหลักประกันให้ครอบครัวและชีวิตวัยเกษียณ จาก ธ.ไทยพาณิชย์


ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) เปิดตัว "ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60" มุ่งสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ครอบครัวและชีวิตในวัยเกษียณ ชูจุดเด่นที่ให้เงินก้อนโตกับลูกค้าถึง 2 ก้อน เมื่ออายุครบ 60 ปี และเมื่อครบอายุสัญญา พร้อมให้ความคุ้มครองสูงตั้งแต่วันแรกต่อเนื่องจนถึงอายุ 80 ปี
จุดเด่น
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 5 เท่าของทุนประกัน
 • รับเงินก้อนตอนอายุ 60 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 80 ปี
อายุที่รับประกันภัย
ตั้งแต่ 1 วัน - 50 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
ถึงอายุ 80 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
 • ประกันชีวิตหลักชำระเบี้ย 10 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติมชำระเบี้ยต่อเนื่องถึงอายุ 79 ปี (คุ้มครองต่อเนื่องยาวจนถึงอายุ 80 ปี)
งวดชำระเบี้ยประกันภัย
รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี
การตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพตามระเบียบของบริษัท
สัญญาเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกับแบบประกัน
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ (ADB2)+ บันทึกเพิ่มเติมขยายความคุ้มครองการถูกฆ่าหรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนา ฯลฯ (ORC4)
หมายเหตุ
 1. จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักสูงสุดที่ซื้อได้สำหรับแผนประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60 ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุพิเศษ 1-80 (ADB2) เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี นับรวมทุกกรมธรรม์ในทุกช่องทางแล้วไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป นับรวมทุกกรมธรรม์ในทุกช่องทางแล้วไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย
 3. พิจารณารับประกันภัยแบบมาตรฐานโดยใช้ใบคำขอเอาประกันภัยชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท
 4. สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นเบี้ยประกันภัยชีวิต (RWP2) ให้ ฟรี สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้นโดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ (สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยชีวิต (RWP2) ฟรีเป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกัยภัยของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายไป)
 5. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ (OHBD) ได้
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัยกรณีชาวต่างชาติ
 7. ยกเว้น บุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย และ/หรือเป็นบุคคลที่ห้ามทำธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02-777-7777 หรือ www.scb.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60 ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60 ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด